Aanmaken van een subsite: stappen

Om een congres- of projectwebsite via uantwerpen.be aan te maken neem je contact op met webredactie@uantwerpen.be .

Je bezorgt ons:

  • De volledige naam van het congres of het project.
  • De naam van de contactpersoon.
  • Een logische en duidelijke sitestructuur. Bekijk enkele voorbeelden.
  • De naam van de persoon die de website zal onderhouden. De websites worden bij voorkeur beheerd door een webredacteur van de faculteit of onderzoeksgroep, die reeds een webopleiding kreeg en goed op de hoogte is van de werking van het CMS + richtlijnen rond webredactie.
  • Indien dit niet mogelijk is, kan er een nieuwe inhoudsverantwoordelijke opgeleid worden. Voor elke website kunnen een 2-tal inhoudsverantwoordelijken aangesteld worden.

We beveiligen de website zolang er aan gewerkt wordt. Als de site afgewerkt is, geef je ons een seintje. Dan publiceren we de site, en maken we een verkorte URL aan voor de communicatie over het congres, het project, de onderzoeksgroep ... Bv www.uantwerpen.be/kinderuniversiteit. Als er een aparte domeinnaam beschikbaar is, zorgen we ervoor dat deze domeinnaam overgeschakeld wordt naar de nieuwe website.

Timing

Doe de aanvraag voor een nieuwe website ruim voor de site effectief online moet zijn. Het aanmaken van een sitestructuur gaat snel. Het verzamelen van alle inhoud, overleg over de header en de effectieve invulling van de website kunnen echter wel enkele weken in beslag nemen.

Na publicatie

Na publicatie van de website is het werk nog niet afgelopen. De website moet continu geüpdatet worden. Na afloop van het congres moet de informatie online aangepast worden: inschrijvingsformulieren offline halen, praktische info offline, foto's van het event of presentaties, rapporten ... online.