Centua thema's en editors

Elke faculteit, dienst, onderzoeksgroep, centrum ... die met het mailprogramma Centua werkt heeft een eigen 'thema' met één of twee editors die hier schrijfrechten op hebben. Elke entiteit is binnen dit thema verantwoordelijk voor de eigen adressenlijsten.

Wens je een mailing te verzenden naar de mailgroepen van die entiteit, neem dan contact op met de verantwoordelijke.

Hierbij een lijst van alle beschikbare thema's en hun contactpersoon: