Webeditors

webeditorsEen groot deel van de webredactie van uantwerpen.be ligt in handen van decentrale webeditors.

Een webeditor zorgt ervoor dat de inhoud op zijn/haar webpagina's:

Nieuwe webeditor?

Eind mei 2020 starten we met het omschakelingstraject naar de vernieuwde website.

In deze periode vragen wij om maximaal beroep te doen op de bestaande (650) webeditors (overzicht: zie Content Management Plan dat je via Pintra kan raadplegen). We voorzien momenteel geen webopleidingen meer in het oude content management systeem. In juni - als het nieuwe content management systeem beschikbaar zal zijn - ontwikkelen we nieuwe handleidingen, instructievideo's en workshops.

Moet er in deze overgangsfase uitzonderlijk toch een nieuwe webeditor aangesteld worden?

Vraag schrijfrechten aan via dit formulier.

Een webeditor is in principe altijd een personeelslid van UAntwerpen.

Indien er - per uitzondering - schrijfrechten moeten toegekend worden aan een externe of een student, dan moet die eerst aangemeld worden via derdenbeheer.

Overzicht webeditors

De webeditors kregen een webopleiding en zijn op de hoogte van alle mogelijkheden en afspraken rond de website. Heb je webvragen? Klop dan eerst eens bij hen aan:

Het overzicht van de webeditors vind je op Pintra, in het Content Management Plan

Elke faculteit, onderzoeksgroep, centrum, project ... heeft een webeditor.

We streven ernaar om het aantal webeditors beperkt te houden. Dit om de webredactie zo efficiënt en consequent mogelijk te houden. Eén centrale editor die het content management systeem goed onder de knie heeft werkt vele malen sneller dan 5 webeditors die elk maar een klein stukje redigeren en heel zelden inloggen. Eén centrale editor per subsite zorgt er ook voor dat het overzicht op die subsite bewaard wordt.

  • Een project, congres of samenwerkingsverband met eigen subsite wordt liefst onderhouden door een webeditor van de faculteit of onderzoeksgroep. Indien dit niet mogelijk is kunnen zij ook een webeditor aanstellen.

Als een webeditor gedurende één jaar geen webredactie heeft gedaan, dan verliest deze editor de schrijfrechten.