Side header image

Wegenwerken

Overzicht

De vele wegenwerken in en rond Antwerpen vragen om een overzicht.

Is het overzicht niet volledig? Laat het ons weten via webredactie@uantwerpen.be 

Campus Groenenborger

Vanaf 4 mei 2020 hervat het Agentschap Wegen en Verkeer de werken aan het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan (N173) met de Groenenborgerlaan/Ringlaan in Wilrijk. Het kruispunt wordt heringericht met onder meer een veilige fietsoversteek en een groen middeneiland. De werken zullen ongeveer 7 weken duren en impact hebben op het gemotoriseerd verkeer. 

Tijdens de werken is dwarsend autoverkeer op het kruispunt namelijk niet mogelijk. Wel worden alle bewegingen aan het kruispunt mogelijk gehouden door te werken met terugkeerlussen in de Prins Boudewijnlaan. 

Bekijk het plan en volg de laatste updates

Wegenwerken Groenenborgerlaan

Tijdens de werken is dwarsend autoverkeer op het kruispunt niet mogelijk. Wel worden alle bewegingen aan het kruispunt mogelijk gehouden door te werken met terugkeerlussen in de Prins Boudewijnlaan. 

 • Om de verkeershinder te beperken wordt er gewerkt met terugkeerlussen in de Prins Boudewijnlaan, zodat alle bewegingen steeds mogelijk blijven.
  • Aan de noordzijde van de werfzone kan het verkeer keren aan het kruispunt met de Hindenstraat en de Hendrik Marckstraat.
    
  • Aan de zuidzijde kan het verkeer keren aan de doorsteek ter hoogte van de Gemzenstraat. 
 • Verkeer komende van de Groenenborgerlaan en de Ringlaan moet aan de werfzone over één rijstrook passeren en verplicht rechts afslaan in de Prins Boudewijnlaan (mee met de rijrichting).
   
 • Fietsers die in de Prins Boudewijnlaan van noord naar zuid fietsen of omgekeerd, kunnen de werfzone steeds passeren via een veilige doorgang aan beide kanten van de werfzone. 
   
 • Voor voetgangers en fietsers die vanuit de Groenenborgerlaan of de Ringlaan het kruispunt willen oversteken, is er een doorgang door de werfzone.
   

Stadscampus 

 • Werken Noorderlijn
  De werken aan de Noorderlijn, langs vijf belangrijke verkeersaders in Antwerpen: de noordelijke Leien, de Londen-Amsterdamstraat, de Rijnkaai-Zuid, de Hardenvoortviaduct en de Noorderlaan. Ze zullen onvermijdelijk voor hinder zorgen. Alle info op www.noorderlijn.be
 • Bestratingswerken Ossenmarkt
  Van 23 juni tot en met 17 juli 2020 wordt de kasseistrook op de Ossenmarkt vervangen door klinkers. Hierdoor zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn in de Lange Winkelstraat, Pieter van Hobokenstraat en Rodestraat.

 • Werken: Pieter Van Hobokenstraat
  November 2019 - voorjaar 2020: Pieter Van Hobokenstraat wordt volledig opnieuw aangelegd.
   
 • Ten prinsenhoveWerken Ten Prinsenhove
  In september 2019 starten de renovatiewerken aan studentenhome Ten Prinsenhove wat voor enige hinder kan zorgen. De woontoren wordt een werfzone, maar studentenrestaurant komida, de cursusdienst, stille ruimte en labotheek blijven wel toegankelijk via een voetgangerstunnel. In 2018 gaf UAntwerpen de studententoren voor vijftig jaar in erfpacht aan projectontwikkelaar LIFE. Het blijft de ambitie om tegen de start van academiejaar 2020-2021 klaar te zijn met de werken zodat er dan opnieuw studenten op kot kunnen gaan in PRINCE, de nieuwe naam voor Ten Prinsenhove.