Stadscampus

Werken Noorderlijn

De werken aan de Noorderlijn, langs vijf belangrijke verkeersaders in Antwerpen:

  • de noordelijke Leien
  • de Londen-Amsterdamstraat
  • de Rijnkaai-Zuid
  • de Hardenvoortviaduct
  • de Noorderlaan


Werken universiteitsbuurt 

De komende weken starten er enkele werven in opdracht van het District Antwerpen in de universiteitsbuurt op de Stadscampus. De werven duren tot juni 2021. 


Circulatiewijzigingen 

Om de verkeersdruk in de universiteitsbuurt op de Stadscampus te verminderen zijn enkele belangrijke circulatiewijzigingen ingevoerd. Voor fietsers, bestuurders van speedpedelecs en steps blijven de straten toegankelijk in beide richtingen. 

Straten met gewijzigde rijrichting:

  • De rijrichting van de Kleine Kauwenberg is veranderd met toegelaten rijrichting naar de Lange Winkelstraat
  • Jan Van Lierstraat met toegelaten rijrichting naar de Keizerstraat
  • Prinsesstraat tussen Kipdorp en Keizerstraat met toegelaten rijrichting richting Kipdorp
  • Keizerstraat met toegelaten rijrichting naar de Prinsesstraat
  • Gratiekapelstraat met toegelaten rijrichting naar de Keizerstraat