Antwerp School of Education

Organisatie

De werking van de Antwerp School of Education wordt veruidelijkt in de missietekst en vervolgens geconcretisserd in een visie en 4 bijhorende strategische uitgangspunten. Het organisatiemodel verduidelijkt welke besturen aan zet zijn binnen de Antwerp School of Education en welke personeelsleden hierbij betrokken zijn.