Side header image

Organisatie Antwerp School of Education

De werking van de Antwerp School of Education wordt veruidelijkt in de missietekst en vervolgens geconcretisserd in een visie en 4 bijhorende strategische uitgangspunten. Het orginsatiemodel verduidelijkt welke besturen aan zet zijn binnen de Antwerp School of Education en welke personeelsleden hierbij betrokken zijn.