Side header image

Visie en strategische uitgangspunten

De visie op onderwijs die aan de basis ligt van de werking van de Antwerp School of Education gaat uit van 4 strategische uitgangspunten, die aansluiten bij de strategische lijnen van de Universiteit Antwerpen, en die gegrond zijn op een holistische visie op de rol van de leerkracht bij de ontwikkeling van leerlingen.