Antwerp School of Education

Werkveld en alumni

Link met het onderwijsveld

Voor de Educatieve master is het zeer belangrijk om nauwe banden te onderhouden met het werkveld. Aangezien het programma voor de helft van de studiepunten uit een praktijkcomponent bestaat, kunnen studenten geen volwaardig traject afleggen zonder een degelijke ondersteuning vanuit het onderwijsveld. Daarom houdt de lerarenopleiding eraan om vakmentoren en andere onderwijsprofessionals zo goed mogelijk te informeren over de werking en inhoud van het programma. Daarnaast wordt er ingezet op een goede wisselwerking met het onderwijsveld door informeren te verstrekken over activiteiten die een meerwaarde kunnen bieden.

Hoe behaal ik een extra bekwaamheidsbewijs na een andere lerarenopleiding of na de educatieve master?

Wil je, nadat je bv. al een SLO-diploma of een diploma van een educatieve master hebt behaald, een extra vereist bekwaamheidsbewijs behalen?

Check eerst of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en neem dan contact met de studietrajectbegeleider via de helpdesk om na te gaan hoe jouw specifieke programma er zal uitzien. Afhankelijk van je vooropleiding(en), kan dat bestaan uit:

introductie vakdidactiek (3 sp)

vakdidactiek (6 sp)

groeistage (3 sp) (10 stagelessen)

masterproef (6 sp) (indien je nog geen diploma educatieve master hebt behaald)