Side header image

Link met het onderwijsveld

Voor de Specifieke Lerarenopleiding is het zeer belangrijk om nauwe banden te onderhouden met het werkveld. Aangezien het programma voor de helft van de studiepunten uit een praktijkcomponent bestaat, kunnen studenten geen volwaardig traject afleggen zonder een degelijke ondersteuning vanuit het onderwijsveld. Daarom houdt de lerarenopleiding eraan om vakmentoren en andere onderwijsprofessionals zo goed mogelijk te informeren over de werking en inhoud van het programma. Daarnaast wordt er ingezet op een goede wisselwerking met het onderwijsveld door informeren te verstrekken over activiteiten die een meerwaarde kunnen bieden.

Contact

Ann Aerts
Stagecoördinator
Tel. 03 265 54 53
ann.aerts@uantwerpen.be

Contact

Ingrid Imbrecht
Studietrajectbegeleider
Tel. 03 265 49 67
ingrid.imbrecht@uantwerpen.be