Antwerp School of Education

Handleiding voor vakmentoren lerarenopleiding

Vademecum en handleiding

U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank.

In onderstaande handleiding stellen we kort de Academische Lerarenopleiding Universiteit Antwerpen voor. Verder bezorgen we u enkele aandachtspunten voor de evaluatie van stagelessen.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u naar het Vademecum Praktijkcomponent waarin onder meer de contactgegevens van de vakdidactici en de stagecoördinatoren alsook de Wegwijzers voor alle onderdelen van de praktijkcomponent (stages).

Hebt u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet ons te contacteren.

Met dank voor uw medewerking, hulp en begeleiding.

De vakdidactici en praktijkassistenten van de Educatieve masters

Invulling groeistages academiejaar 2020-2021

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen die zich momenteel stellen in het onderwijs, heeft de lerarenopleiding (educatieve masters) besloten dat het tijdens academiejaar 2020-2021 mogelijk is om deels af te stappen van de klassieke invulling van de groeistage. 

Indien de groeistage niet kan worden ingevuld zoals vooropgesteld (4 uur observatie en 15 stagelessen), dan hanteert de opleiding een minimumvereiste van 10 fysieke stagelessen. Ter compensatie voor de 5 weggevallen stagelessen worden enkele alternatieven voorgesteld waarvan de werkbelasting en de competentie-ontwikkeling zo goed mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van de (klassieke) groeistage. Een overzicht van de mogelijkheden is terug te vinden in de downloadbare tabel onderaan deze pagina. 

De studenten zijn op de hoogte van deze alternatieve regeling. Indien de school nog andere voorstellen heeft, dan kunnen de studenten deze suggesties altijd bespreken met hun docenten en zoeken naar een oplossing op maat.