Antwerp School of Education

School- en klasprojecten en projecten in organisaties als onderwijsproject

Onderwijsproject

Hebt u in uw school, klas, bedrijf of organisatie een uitdagend en innoverend project waarvoor u handen tekortkomt? Loopt u al een tijdje rond met een goed idee voor zo'n project, maar vond u in de drukte nog niemand bereid om er mee de schouders onder te zetten? Misschien hebben we de oplossing voor u.

In het kader van hun Onderwijsproject voeren studenten van de academische lerarenopleiding allerlei projecten uit. Een deel van de studenten vult dit onderwijsproject zelf in, bijvoorbeeld samen met hun stagementor. Een aantal studenten tekent liever in op projecten die voorgesteld worden door een school of een andere organisatie of bedrijf. Als u met één of meerdere studenten zo'n project wil opzetten en/of uitvoeren, dan is contact met ons via deze weg de start van een mogelijke samenwerking! Voorwaarden zijn dat het een vakoverschrijdend project is en dat studenten er voor hun latere beroepspraktijk uit kunnen leren (klusjesmannen of -vrouwen kunnen we dus niet leveren).

De informatiefiche van dit onderwijsproject is bedoeld om de lerarenopleiding en de studenten te informeren over uw projectvoorstel. Gelieve de ingevulde fiche zo snel mogelijk en minstens één week voor de start van het academiejaar te mailen aan eduma.projecten@uantwerpen.be. Wanneer we de fiche ontvangen, onderzoeken we uw aanvraag en laten we u zo spoedig mogelijk weten of we uw project kunnen weerhouden. Als dat het geval is, stellen we de informatiefiche beschikbaar voor de studenten. Projecten kunnen uiteraard maar doorgaan als er (voldoende) studenten zijn die voor het project kiezen. Daarom is het belangrijk uw project op een duidelijke en aantrekkelijke wijze voor te stellen.

Studenten zullen in principe in de eerste week van het academiejaar intekenen op een project voor het lopende schooljaar. Zij kunnen tot eind oktober intekenen op een project. Als richtlijn geven we mee dat een Onderwijsproject staat voor 20 à 30 uur activiteiten uitvoeren op de stageplaats. Alles bij elkaar mag de werkbelasting van de student max. 75 uren  bedragen (individuele voorbereiding, overleg, nazorg,... inbegrepen). Het project kan over (een deel van) het schooljaar lopen, maar moet uiterlijk worden beëindigd voor de examenperiode voor de studenten begint. Afhankelijk van de omvang kan een project voor het geheel van het onderwijsproject tellen of voor een gedeelte ervan. De studenten moeten ook de lessen van de opleiding kunnen bijwonen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het plannen van infomomenten en het maken van afspraken.