Doctoral Day

Tijdens deze onderzoeksdag staat het doctoraatsonderzoek aan de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie centraal. 

De Doctoral Day wordt jaarlijks georganiseerd en verwelkomt alle doctorandi, hun promotoren, andere ZAP-leden, geïnteresseerde Master studenten en andere genodigden.

Meer informatie vindt u op de Engelstalige website.