Alumni van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Doorheen de jaren leverde de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie een groot aantal alumni af op de arbeidsmarkt. De faculteit wil het contact met deze oud-studenten onderhouden en neemt daarom een aantal initiatieven.

Alechia

De faculteit heeft een eigen alumnivereniging, Alechia. De naam staat voor Alumni Economie en Handelsingenieur Antwerpen. Deze vereniging werd opgericht als gezamenlijk initiatief van de NSK-alumni en de Wikings-alumni.
 
Alechia wil het studentvriendelijke en onderwijs gedreven karakter versterken van de Universiteit Antwerpen in het algemeen en van de FBE in het bijzonder. Op die manier wil zij bijdragen tot de uitstraling in de buitenwereld en tot de verdere groei van de Universiteit Antwerpen. Ook wil zij de solidariteit en de vriendschapsbanden bevorderen onder haar leden door informatie te verspreiden en allerlei bijeenkomsten te organiseren. Op die manier wil Alechia de samenwerking versterken tussen de faculteit en de universiteit enerzijds, en haar leden anderzijds.

Business Update Sessions

Geregeld organiseert de faculteit ook Business Update Sessions. Met deze ‘sessies’ nodigen we alle FBE Alumni uit om terug te keren naar hun faculteit, terug de schoolbanken op als het ware.

De sessies bestaan meestal uit een aantal keynotes rond een actueel topic, gevolgd door een netwerk receptie. Deze sessies zijn gratis voor alle FBE Alumni. Het volgende event, "Why Sustainability is inevitable in 2020' gaat door op 19 november 2020. 

Faculteit BE Blog

Wil je op de hoogte blijven van de professionele en academische verwezenlijkingen van je mede-alumni? Volg dan zeker de blog van de Faculteit BE en lees al hun verhalen en getuigenissen. Daarnaast delen professoren en onderzoekers er hun kritische inzichten en ongezouten meningen over actuele topics.  

Alumniwerking Universiteit Antwerpen

Ook de Universiteit Antwerpen zelf heeft een sterk uitgebouwde alumniwerking. Deze alumniwerking is uitgegroeid tot een volwaardig instrument om de banden tussen de universiteit en haar alumni en tussen de alumni onderling te versterken. Het doel is de alumni te informeren, ten dienste zijn én samenbrengen. De Universiteit Antwerpen wil niet enkel een herinnering zijn voor haar alumni, maar ook een plaats om naar terug te kerenn voor vorming, networking, sociale activiteiten enz.  Alle activiteiten en services zijn exclusief én gratis voor onze alumni.