Alumni van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Doorheen de jaren leverde de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie een groot aantal alumni af op de arbeidsmarkt. De faculteit onderhoudt graag het contact met deze oud-studenten en neemt daarom een aantal initiatieven om de band met de alumni te verstevigen.

Alechia

De faculteit heeft een eigen alumnivereniging, Alechia. De naam staat voor Alumni Economie en Handelsingenieur Antwerpen. Deze vereniging werd opgericht als gezamenlijk initiatief van de NSK-alumni en de Wikings-alumni.
 
Alechia wil het studentvriendelijke en onderwijs gedreven karakter versterken van de Universiteit Antwerpen in het algemeen en van de FBE in het bijzonder. Op die manier wil zij bijdragen tot de uitstraling in de buitenwereld en tot de verdere groei van de Universiteit Antwerpen. Ook wil zij de solidariteit en de vriendschapsbanden bevorderen onder haar leden door informatie te verspreiden en allerlei bijeenkomsten te organiseren. Op die manier wil Alechia de samenwerking versterken tussen de faculteit en de universiteit enerzijds, en haar leden anderzijds.

Business Update Sessions

Geregeld organiseert de faculteit ook Business Update Sessions. Met deze ‘sessies’ nodigen we alle FBE Alumni uit om terug te keren naar hun faculteit, terug de schoolbanken op als het ware.
Per avond informeren we u over een actueel thema of trend uit het bedrijfsleven.
We brengen u geen eindeloze slideshow maar een interactieve presentatie met ruimte voor vragen en discussie. Afsluiten doen we – net als in de studententijd – met een frisse pint in het Agora Kaffee. De organisatie is in handen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Deze sessies zijn gratis voor alle FBE Alumni.

Alumniwerking Universiteit Antwerpen

Ook de Universiteit Antwerpen zelf heeft een sterk uitgebouwde alumniwerking. Deze alumniwerking is uitgegroeid tot een volwaardig instrument om de banden tussen de universiteit en haar alumni en tussen de alumni onderling te versterken.
Het doel is de alumni te informeren, ten dienste zijn én samenbrengen. De Universiteit Antwerpen wil immers niet enkel een herinnering zijn voor haar alumni, maar ook een plaats om naar terug te keren, om ‘thuis’ te komen voor vorming, networking, sociale activiteiten enz.

Concreet betekent dat de organisatie van sociale activiteiten en vormingsmomenten en het aanbieden van services ten dienste van de professionele loopbaan van onze alumni. Om het contact met de alumni mogelijk te maken wordt ook dagelijks gewerkt aan een update van de alumnidatabank.

Elk jaar wordt heel wat activiteiten aangeboden. Alle activiteiten en services zijn exclusief én gratis voor onze alumni. Bij de totstandkoming van deze activiteiten worden de faculteiten nauw betrokken.