Praktijkgerichte projecten in bedrijven

Dankzij verschillende projecten geven we onze studenten de kans om hun theoretische kennis om te zetten in de praktijk en de reële werksituatie te leren kennen. Zo kunnen studenten praktijk opnemen in hun studieprogramma (door middel van een praktijkgericht project, een masterproef of een stage) of op vrijwillige basis. We zijn steeds op zoek naar nieuwe projectvoorstellen binnen bedrijven en/of organisaties die een interessante samenwerking mogelijk maken.

Contact

Praktijkprojecten en stages
Mevr. Kim Van Overvelt
Stadscampus - C.466
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. 0032 3 265 50 31
praktijkproject.fbe@uantwerpen.be