Praktijkgerichte projecten - aanvraag bedrijven

Werkwijze:
 1. Vul alle gegevens in op onderstaand aanvraagformulier.
 2. U wordt via e-mail gecontacteerd of het voorstel al dan niet werd goedgekeurd (Kadert het voorstel binnen de doelstellingen van een praktijkgericht project? Kan het binnen de aangegeven tijdspanne worden gerealiseerd? …).
 3. De voorstellen van bedrijven worden ter beschikking gesteld van de studenten via het elektronisch leerplatform Blackboard in de periodes maart – april en augustus - september.
 4. Geïnteresseerde studenten sturen hun motivatie door naar de praktijkcoördinator. Als de student voldoet aan de noodzakelijke vereisten (bacheloropleiding volledig afgerond, goede studieresultaten in het domein van het project), ontvangt hij/zij de gegevens van de contactpersoon binnen de organisatie en kan er verder worden afgesproken.
 5. Studenten hebben normaliter tijd tot:
  • 10 mei (praktijkproject / project economie / stage dat van start gaat in de zomermaanden)
  • 25 september (praktijkproject / project economie / stage dat van start gaat in het academiejaar)
  • 31 oktober (praktijkgerichte masterproef)
  om hun project vast te leggen.
 6. Na verloop van de deadline brengen wij u op de hoogte of uw project al dan niet gekozen werd.

Organisatie

Naam aanvrager:*  
Functie aanvrager:*  
Naam bedrijf/organisatie/instituut:*  
Maatschappelijke zetel/adres:*  
E-mail:*    
Gsm/telefoon:*  
Website:

Beschrijving project

Titel:*
 

Centrale onderzoeksvraag: (wat dient de student concreet te onderzoeken?)*
 
Korte omschrijving van de onderzoeksopdracht (deelvragen van het onderzoek, type data dat de student moet verzamelen, soorten analyses, verwachte output)*
 
Specifieke voorkennis vereist? Zo ja, welke?

Deadline van het project

Dient het project vóór een bepaalde datum van start te gaan?*
 
Wanneer moet het project ten laatste volledig afgerond zijn?*
 
Wat is de reden van deze deadline?*
 

Het project mag worden voorgesteld voor:
Je kan meer informatie terugvinden over deze projectvormen in de volgende informatiebrochure.
*  Verplichte velden
Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, praktijkproject.fbe@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de organisatie van de praktijkprojecten. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.