Praktijkgerichte projecten - aanvraag bedrijven

Dank voor uw interesse in een samenwerking met masterstudenten van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Wij stimuleren onze studenten om praktijkervaring op te doen tijdens hun studies. Hiertoe kunnen masterstudenten een praktijkproject, stage of praktijkgerichte masterproef opnemen in hun curriculum. Meer informatie met betrekking tot deze samenwerkingsmogelijkheden kan u terug vinden in deze informatiebrochure.

Werkwijze:
  1. Vul alle gegevens in op onderstaand aanvraagformulier.
  2. U wordt via e-mail gecontacteerd of het voorstel al dan niet werd goedgekeurd (Kadert het voorstel binnen de doelstellingen van een praktijkgericht project? Kan het binnen de aangegeven tijdspanne worden gerealiseerd? …).
  3. De voorstellen van bedrijven worden ter beschikking gesteld van de studenten via het elektronisch leerplatform Blackboard en via het Career Center FBE.
  4. Geïnteresseerde studenten sturen hun motivatie door naar de praktijkcoördinator. Als de student voldoet aan de noodzakelijke vereisten (bacheloropleiding volledig afgerond, goede studieresultaten in het domein van het project), ontvangt hij/zij de gegevens van de contactpersoon binnen de organisatie en kan er verder worden afgesproken.
  5. Studenten gaan doorheen het academiejaar op verschillende momenten op zoek naar een geschikt project voor een stage, praktijkproject of masterproef. Daarom kan u interessante projectvoorstellen op elk moment met ons delen. Onze studenten gaan echter heel gericht op zoek naar een topic in de periode september – oktober (voor projecten die opstarten in het academiejaar) en februari – maart – april (voor projecten die opstarten tijdens de zomermaanden).
  6. Indien u voor de door u opgegeven deadline niet gecontacteerd wordt door een van onze studenten, zullen we het project automatisch van de lijst verwijderen.
Vragen betreffende de praktijkgerichte projecten of over uw specifiek voorstel kan u richten tot praktijkproject.fbe@uantwerpen.be.

Organisatie

Naam aanvrager:*  
Functie aanvrager:*  
Naam bedrijf/organisatie/instituut:*  
Maatschappelijke zetel/adres:*  
E-mail:*    
Gsm/telefoon:*  
Website:

Beschrijving project

Titel:*
 

Centrale onderzoeksvraag: (wat dient de student concreet te onderzoeken?)*
 
Korte omschrijving van de onderzoeksopdracht (deelvragen van het onderzoek, type data dat de student moet verzamelen, soorten analyses, verwachte output)*
 
Specifieke voorkennis vereist? Zo ja, welke?

Deadline van het project

Dient het project vóór een bepaalde datum van start te gaan?*
 
Wanneer moet het project ten laatste volledig afgerond zijn?*
 
Wat is de reden van deze deadline?*
 

Het project mag worden voorgesteld voor:
*  Verplichte velden
Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, praktijkproject.fbe@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de organisatie van de praktijkprojecten. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.