Vrijwillige stage

Een vrijwillige stage is een stage waarbij de student geen studiepunten verdient en geen ondersteuning van een FBE-begeleider heeft, maar wel de mogelijkheid heeft een stage op te nemen waarbij hij/zij verzekerd is vanuit Universiteit Antwerpen. Er zijn geen vereisten naar inhoud toe en er wordt geen rapport of presentatie verwacht, maar de stage moet wel aansluiten bij het curriculum van de student en bijdragen aan de intellectuele ontwikkeling van de student. Er wordt vanuit UAntwerpen verwacht dat het combineerbaar blijft met hun lessenrooster.

Na het invullen van het aanvraagformulier zal er binnen de 14 dagen een bewijs van verzekering worden bezorgd aan de student en het bedrijf / organisatie in kwestie.

Contact

Praktijkprojecten en stages
Mevr. Kim Van Overvelt
Stadscampus - C.466
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. 0032 3 265 50 31
praktijkproject.fbe@uantwerpen.be