Engelstalige masterprogramma's

Studenten TEW Bedrijfskunde of TEW Economisch Beleid kunnen er voor kiezen om hun masterprogramma in het Engels te volgen. Studenten die voor een van deze opleidingen (Master in Business Economics en Master in Applied Economics Economic Policy) kiezen, volgen de lessen in het Engels, samen met een groep buitenlandse studenten.

De Engelstalige Advanced master of Maritime and Air Transport Management bereidt je voor op de uitdagingen van de hedendaagse transportsector. In het programma kunnen studenten kiezen uit een van volgende drie majors: transportonderzoek, het luchtvervoer of het zeevervoer. Zo kan je jouw programma afstemmen op je specifieke interesses en achtergrond.

Coördinatie Engelstalige masters

Kim Van Overvelt Stadscampus - Gebouw C
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
master.fbe@uantwerpen.be

Coördinatie Advanced master

Centre for Maritime and Air Transport Management c-mat@uantwerp.be