Engelstalige masterprogramma's

Studenten TEW: bedrijfskunde of TEW: economisch celeid kunnen er voor kiezen om hun masterprogramma in het Engels te volgen. Studenten die voor een van deze opleidingen (Master of Business Economics en Master of Applied Economic Sciences: Economic Policy) kiezen, volgen de lessen in het Engels, samen met een groep buitenlandse studenten.

De Engelstalige Advanced master of Maritime and Air Transport Management bereidt je voor op de uitdagingen van de hedendaagse transportsector. In het programma kunnen studenten kiezen uit twee majors: luchtvervoer en zeevervoer. Zo kan je jouw programma afstemmen op je specifieke interesses en achtergrond.

Coördinatie Engelstalige masters

Kim Van Overvelt Stadscampus - Gebouw C
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
master.fbe@uantwerpen.be

Coördinatie Advanced master

Centre for Maritime and Air Transport Management c-mat@uantwerp.be