Organisatie van de lessen in academiejaar 2020 - 2021

(Deze pagina wordt regelmatig aangevuld - Laatste update: 28 oktober 2020)

Hieronder vind je alle informatie over de praktische organisatie van de lessen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie in het academiejaar 2020 - 2021.

Hierbij nemen wij de algemene richtlijnen en veiligheidsvoorschriften van de overheid en UAntwerpen over en detailleren die verder waar nodig naar de eigenheid van onze faculteit en opleidingen.

De praktische uitwerking van het academiejaar verschilt naargelang de kleurencode die opgelegd wordt door de overheid. In elk scenario gaan we voor een mix van online en ‘on campus’ onderwijs.

Momenteel worden de lessen georganiseerd in code aangescherpt oranje. Vanaf donderdag 29 november 2020 schakelt UAntwerpen over op code rood. Vanaf 12 november gaan we verder in code rood, mét uitzonderingen voor eerstejaarsstudenten. Dat wil zeggen dat eerstejaars vanaf dan opnieuw zoveel mogelijk les krijgen op de campus. 

Basisprincipes

Basisprincipes

Los van de kleurcode, werkt onze faculteit met 3 belangrijke basisprincipes. Deze gelden voor alle opleidingen en voor alle opleidingsonderdelen (‘vakken’).

1. Elke les wordt opgenomen.
Elke les (hoorcolleges, werkcolleges ...) wordt opgenomen. De voorbije maanden investeerde UAntwerpen fors in extra camera’s in lokalen en in mobiele opname-apparatuur. Er wordt geen gebruik gemaakt van opnames van vorige academiejaren. Ook wie de les op de campus of via livestream volgt, kan bepaalde fragmenten herbekijken om de leerstof beter te verwerken.

2. De lessen worden zoveel mogelijk op de campus gegeven, studenten wonen de lessen in beurtrol bij.
Omdat het aantal zitplaatsen door de regels rond fysieke afstand beperkt is, zal je de hoorcolleges niet elke week op de campus kunnen volgen. Bij code geel mag de helft van de zitplaatsen worden gebruikt. Bij code oranje gebruiken we voor de hoorcolleges (grote groepen) slechts één op de vijf plaatsen. Voor de werkcolleges (kleine groepen) gebruiken we de helft van de plaatsen. We willen aan elke student een gelijke kans geven om de lessen op de campus bij te wonen. De lessen die je niet op de campus kan bijwonen, bekijk je via livestream of je bekijkt achteraf de opname van de lessen.

We moedigen jou aan om gebruik te maken van de beurtrol die we voor jou voorzien en de hoorcolleges waarvoor het mogelijk is, op de campus te volgen. De werkcolleges en taalvakken worden in kleine groepen aangeboden en studenten worden verwacht aanwezig te zijn telkens als het hun beurt is om naar de campus te komen.

3. Elke les is te herbekijken, ook indien ze via livestream te volgen was.
Op deze manier kan je een les die je niet via livestream kon volgen omdat je je verplaatste van/naar de campus voor een voorafgaande/volgende les op de campus, alsnog herbekijken. Ook wie de livestream wel heeft kunnen volgen, kan bepaalde fragmenten herbekijken om de leerstof beter te verwerken.

Organisatie bij code geel of oranje

Organisatie van de lessen bij code geel of oranje

Hoorcolleges
Als student word je per opleidingsonderdeel ingedeeld in een groep. De groepen zullen om de beurt voorrang krijgen om een les bij te wonen. In principe heeft elke student een gelijke kans om een bepaald hoorcollege bij te wonen. Je komt via Blackboard te weten voor welke hoorcolleges jij welkom bent op de campus. We proberen lessen op de campus te clusteren, zodat je zo min mogelijk springuren hebt. Om te vermijden dat ermeer studenten dan toegelaten naar een les op de campus komen, zal voor vele vakken worden gewerkt met een reservatiesysteem. Je draagt een mondmasker tijdens de lessen. Na de les ontsmet je je tafeltje met de ontsmettingsdoekjes die in elke aula beschikbaar zijn.

Werkcolleges en taalvakken
Opdat zo veel mogelijk studenten op de campus les zouden kunnen volgen, worden er dit jaar extra werkcolleges ingericht t.o.v. vorig academiejaar. Op die manier gaan we proberen om iedereen de kans te geven deze op de campus bij te wonen. Je draagt een mondmasker tijdens de lessen. Na de les ontsmet je je tafeltje met de ontsmettingsdoekjes die in elke aula beschikbaar zijn.

Reservatiesysteem
Als student kan je via het gloednieuw reservatiesysteem op Blackbaord je aanwezigheid op de ‘on campus’-lessen bevestigen op de dagen waarop jij aan de beurt bent. Bevestig je niet (tijdig), dan komt je plaats alsnog vrij voor de overige studenten. Op die manier kunnen studenten die dat wensen misschien meer lessen op de campus volgen dan oorspronkelijk voorzien. Je vindt meer informatie over de beurtrol en het reservatiesysteem op Blackboard.

Examens
De examens van het academiejaar 2019 - 2020 werden in juni en augustus zorgvuldig georganiseerd volgens de regels van fysieke afstand. Een deel van de studenten legt omwille van gezondheidsredenen de examens online af, met online toezicht. Deze werkwijze blijft in het academiejaar 2020 - 2021 behouden.

Gedetaileerde scenario's per opleidingsonderdeel ('vak')
We werken voor elke kleurencode gedetailleerde scenario’s uit per opleidingsonderdeel. Op die manier garanderen we dat we de lessen zo optimaal en veilig mogelijk organiseren voor elke student. Elke student zal tegen de start van het academiejaar via Blackboard de concrete regeling voor zijn of haar studieprogramma vernemen.

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Staat jouw vraag hier (nog) niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.