Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Organisatie van de lessen in academiejaar 2020 - 2021

(Deze pagina wordt regelmatig aangevuld - Laatste update: 10 maart 2021)

Hieronder vind je alle informatie over de praktische organisatie van de lessen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie in het academiejaar 2020 - 2021.

Hierbij nemen wij de algemene richtlijnen en veiligheidsvoorschriften van de overheid en UAntwerpen over en detailleren die verder waar nodig naar de eigenheid van onze faculteit en opleidingen.

Vanaf 15 maart 2021

We zijn blij je te kunnen melden dat we vanaf 15 maart 2021 meer lessen op de campus kunnen aanbieden. Via Blackboard vernemen onze studenten welke vakken we vanaf 15 maart op de campus aanbieden. Voor de meeste vakken zullen we terug met het Blackboard-reservatiesysteem werken. Net zoals in het eerste semester, zullen studenten die geen plekje reserveerden, de les online kunnen bekijken. Alle lessen worden opgenomen, maar niet alle lessen worden gelivestreamd.

Een mondmasker is op de campus verplicht.

We kijken er erg naar uit om jullie in de komende weken terug te zien!

Meer info over de kleurcodes

Code groen

Dit betekent dat de situatie weer hetzelfde is als voor de coronacrisis. Waarschijnlijk wordt deze code pas bereikt als er een vaccin op de markt is.

Code geel

Dit betekent dat 1 op de 2 plaatsen in de aula’s kan worden benut, mits het dragen van een mondmasker. Indien slechts 1 op de 5 plaatsen wordt benut, kan het mondmasker worden uitgedaan.

Code oranje

Dit betekent dat het aantal studenten op de campus serieus wordt teruggeschroefd. Concreet mag dan slechts 1 op de 5 plaatsen in aula's benut worden, voor practica en werkcolleges kan de bezetting 1 op 2 worden gebruikt, mits de aanwezige groep kleiner blijft dan 50 studenten en een mondmasker wordt gedragen.

Code rood

De lessen vinden zoveel mogelijk online plaats. Bepaalde practica, labo’s en werkcolleges kunnen op de campus worden georganiseerd.

Basisprincipes

Los van de kleurcode, werkt onze faculteit met 3 belangrijke basisprincipes. Deze gelden voor alle opleidingen en voor alle opleidingsonderdelen (‘vakken’).

1. Elke les wordt opgenomen.

Elke les (hoorcolleges, werkcolleges ...) wordt opgenomen. De voorbije maanden investeerde UAntwerpen fors in extra camera’s in lokalen en in mobiele opname-apparatuur. Er wordt geen gebruik gemaakt van opnames van vorige academiejaren. Ook wie de les op de campus of via livestream volgt, kan bepaalde fragmenten herbekijken om de leerstof beter te verwerken.

2. De lessen worden zoveel mogelijk op de campus gegeven, studenten wonen de lessen in beurtrol bij.

Omdat het aantal zitplaatsen door de regels rond fysieke afstand beperkt is, zal je de hoorcolleges niet elke week op de campus kunnen volgen. Bij code geel mag de helft van de zitplaatsen worden gebruikt. Bij code oranje gebruiken we voor de hoorcolleges (grote groepen) slechts één op de vijf plaatsen. Voor de werkcolleges (kleine groepen) gebruiken we de helft van de plaatsen. We willen aan elke student een gelijke kans geven om de lessen op de campus bij te wonen. De lessen die je niet op de campus kan bijwonen, bekijk je via livestream of je bekijkt achteraf de opname van de lessen.

We moedigen jou aan om gebruik te maken van de beurtrol die we voor jou voorzien en de hoorcolleges waarvoor het mogelijk is, op de campus te volgen. De werkcolleges en taalvakken worden in kleine groepen aangeboden en studenten worden verwacht aanwezig te zijn telkens als het hun beurt is om naar de campus te komen.

3. Elke les is te herbekijken, ook indien ze via livestream te volgen was.

Op deze manier kan je een les die je niet via livestream kon volgen omdat je je verplaatste van/naar de campus voor een voorafgaande/volgende les op de campus, alsnog herbekijken. Ook wie de livestream wel heeft kunnen volgen, kan bepaalde fragmenten herbekijken om de leerstof beter te verwerken.

Organisatie van de lessen bij code geel of oranje

Hoorcolleges

Als student word je per opleidingsonderdeel ingedeeld in een groep. De groepen zullen om de beurt voorrang krijgen om een les bij te wonen. In principe heeft elke student een gelijke kans om een bepaald hoorcollege bij te wonen. Je komt via Blackboard te weten voor welke hoorcolleges jij welkom bent op de campus. We proberen lessen op de campus te clusteren, zodat je zo min mogelijk springuren hebt. Om te vermijden dat ermeer studenten dan toegelaten naar een les op de campus komen, zal voor vele vakken worden gewerkt met een reservatiesysteem. Je draagt een mondmasker tijdens de lessen. Na de les ontsmet je je tafeltje met de ontsmettingsdoekjes die in elke aula beschikbaar zijn.

Werkcolleges en taalvakken

Opdat zo veel mogelijk studenten op de campus les zouden kunnen volgen, worden er dit jaar extra werkcolleges ingericht t.o.v. vorig academiejaar. Op die manier gaan we proberen om iedereen de kans te geven deze op de campus bij te wonen. Je draagt een mondmasker tijdens de lessen. Na de les ontsmet je je tafeltje met de ontsmettingsdoekjes die in elke aula beschikbaar zijn.

Reservatiesysteem

Als student kan je via het gloednieuw reservatiesysteem op Blackbaord je aanwezigheid op de ‘on campus’-lessen bevestigen op de dagen waarop jij aan de beurt bent. Bevestig je niet (tijdig), dan komt je plaats alsnog vrij voor de overige studenten. Op die manier kunnen studenten die dat wensen misschien meer lessen op de campus volgen dan oorspronkelijk voorzien. Je vindt meer informatie over de beurtrol en het reservatiesysteem op Blackboard.

Examens

De examens van het academiejaar 2019 - 2020 werden in juni en augustus zorgvuldig georganiseerd volgens de regels van fysieke afstand. Een deel van de studenten legt omwille van gezondheidsredenen de examens online af, met online toezicht. Deze werkwijze blijft in het academiejaar 2020 - 2021 behouden.

Gedetaileerde scenario's per opleidingsonderdeel ('vak')

Voor elke kleurencode werd een gedetailleerde scenario’s uitgewerkt per opleidingsonderdeel. Op die manier garanderen we dat we de lessen zo optimaal en veilig mogelijk organiseren voor elke student. Elke student verneemt via Blackboard de concrete regeling voor zijn of haar studieprogramma.

Frequently Asked Questions

Staat jouw vraag hier (nog) niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke extra begeleiding is er voor de eerstejaarsstudenten voorzien naar aanloop van de januari-examens, in deze bijzondere tijden?

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie wijst in oktober 2020 aan alle nieuwe eerstejaarsstudenten een mentor (een professor of assistent) toe. Deze mentor plant drie gesprekken in met telkens een groep van 25 studenten. Op deze manier hebben de studenten een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen.

Tijdens het eerste gesprek (in oktober) luistert de mentor naar hoe de overgang naar het hoger onderwijs in coronatijden verlopen is. Tijdens het tweede gesprek (in december) wordt de uitslag van het Accountancy-examen besproken en geeft de mentor nog enkele adviesen omtrent studiemethode en planning. In februari vindt het derde, en laatste, gesprek met de mentor plaats. Daarin worden de examenresultaten van de januari-examens besproken en blikken we vooruit op de taken en deadlines van het tweede semester.

Studenten worden hierover gecontacteerd via hun UAntwerpen-mailadres en via Blackboard.

Wat als je tot een risicogroep voor Covid-19 behoort of als je in quarantaine moet?

In dat geval neem je contact op met ons via de FBE helpdesk. Vervolgens wordt er met jou bekeken of je alles online kan volgen, en of er eventueel een wijziging in je studieprogramma nodig is.

Waar kan ik tussen twee lessen terecht? Waar kan ik lunchen?

De faculteit probeert je lessen zo te organiseren, dat het aantal springuren beperkt is en je slechts een halve dag op de campus les hebt. Omdat dit niet voor elke student elke dag zal lukken, voorzien we studeerplekken op de campus en in de bibliotheek. Daar kan je tussen twee lessen studeren of een lesopname bekijken met je laptop en headset/earplugs.

Het studentenrestaurant Komida is momenteel alleen open als afhaalpunt. Agora Caffee is ook open als afhaalpunt. Je kan ’s middags eten op de blokken in Agora of in de binnentuin. Indien er onvoldoende plaats is, kan je ook een lege aula gebruiken.

Bekijk zeker onderstaande vlog waarin studente Zita toont waar je kan studeren, eten, (groeps)werken en ontspannen op de campus.

De Stadscampus in code oranje

Studente Zita toont je waar je kan studeren, eten en ontspannen