Side header image

Aanvraagformulier uitzonderlijke combinatie van studieprogramma's

Uitzonderlijke combinatie van studieprogramma’s

Combinatie van studieprogramma's binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE)

Het combineren van studieprogramma’s binnen onze faculteit tijdens één academiejaar is gebonden aan afspraken die in de facultaire richtlijnen (Blackboard > Mijn onderwijs > Onderwijs FBE) staan. Deze combinaties worden automatisch goedgekeurd en vereisen geen aanvraagformulier. Combinaties die niet vervat zijn in de facultaire richtlijnen moeten aangevraagd worden bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) via dit formulier. Ook wanneer je drie studieprogramma's met elkaar combineert, moet je een aanvraag indienen.

Combinatie van studieprogramma's buiten FBE met studieprogramma's binnen FBE

Indien je de vooropleiding die toegang biedt tot een bepaalde opleiding nog niet voltooid hebt of wanneer je drie opleidingen met elkaar combineert, doe je een aanvraag via dit formulier. Indien je twee opleidingen zonder volgtijdelijkheid combineert, hoef je geen aanvraag in te dienen. Je kunt dan inschrijven via de normale inschrijvingsprocedure bij de centrale inschrijvingsdienst, op voorwaarde dat je over voldoende leerkrediet beschikt en niet onder studievoortgangsbewaking valt. 

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2019-2020 kunnen ingediend worden tussen 1 april en 22 september 2019. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2019 en 9 februari 2020. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2019-2020.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Aanvragen afgesloten

Op dit moment kan je geen aanvraag indienen. Onder 'deadlines' kun je terugvinden wanneer je een aanvraag kunt indienen.