Side header image

Aanvraagformulier uitzonderlijke combinatie van studieprogramma's

Uitzonderlijke combinatie van studieprogramma’s

Combinatie van studieprogramma's binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE)

Het combineren van studieprogramma’s binnen onze faculteit tijdens één academiejaar is gebonden aan afspraken die in de facultaire richtlijnen (Blackboard > Mijn onderwijs > Onderwijs FBE) staan. Deze combinaties worden automatisch goedgekeurd en vereisen geen aanvraagformulier. Combinaties die niet vervat zijn in de facultaire richtlijnen moeten aangevraagd worden bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) via dit formulier. Ook wanneer je drie studieprogramma's met elkaar combineert, moet je een aanvraag indienen.

Combinatie van studieprogramma's buiten FBE met studieprogramma's binnen FBE

Indien je de vooropleiding die toegang biedt tot een bepaalde opleiding nog niet voltooid hebt of wanneer je drie opleidingen met elkaar combineert, doe je een aanvraag via dit formulier. Indien je twee opleidingen zonder volgtijdelijkheid combineert, hoef je geen aanvraag in te dienen. Je kunt dan inschrijven via de normale inschrijvingsprocedure bij de centrale inschrijvingsdienst, op voorwaarde dat je over voldoende leerkrediet beschikt en niet onder studievoortgangsbewaking valt. 

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2019-2020 kunnen ingediend worden tussen 1 april en 22 september 2019. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2019 en 9 februari 2020. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2019-2020.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Persoonsgegevens

Naam *  
Voornaam *  
Studentennummer *     
E-mailadres *    
Telefoonnummer

Identificatiegegevens opleidingen en studieprogramma's

Hoofdinschrijving (opleiding die je nog moet afronden) dit academiejaar
Type programma *  
Opleiding *  
Instelling *  

Opleiding waarmee je wenst te combineren
Type programma *  
Opleiding *  
Instelling *  

Tweede opleiding waarmee je wenst te combineren combineren (indien van toepassing, bijvoorbeeld bij combinatie van een af te ronden opleiding met een voorbereidingsprogramma en master)
Type programma
Opleiding
Instelling

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het opleidingsonderdeel, aantal studiepunten,…).

Ik wens volgende opleidingsonderdelen uit mijn hoofdinschrijving te combineren
Titel Studiegidsnr. (indien opleidingsonderdeel van UAntwerpen) Semester Studiepunten
     


Met volgende opleidingsonderdelen uit extra opleiding 1:
Titel Studiegidsnr. (indien opleidingsonderdeel van UAntwerpen) Semester Studiepunten
     


Met volgende opleidingsonderdelen uit extra opleiding 2:
Titel Studiegidsnr. (indien opleidingsonderdeel van UAntwerpen) Semester Studiepunten

Motivering aanvraag *

 

Toe te voegen bijlagen *

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n)(bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toe te voegen):
  • Verplichte bijlagen: officiële puntenlijst van alle reeds behaalde opleidingsonderdelen in de hoofdinschrijving
  • Facultatief:
 
Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier ter toelating behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
 

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

*  Verplichte velden
Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (CBI.FBE@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.