Aanvraag toelating inschrijving voor studenten met een Nederlands diploma

Algemene informatie

Jaarlijks schrijven heel wat studenten met een Nederlands diploma in. In tegenstelling tot andere buitenlandse diploma’s werd de aanmeldingsprocedure voor houders van een Nederlands diploma vereenvoudigd: zij verloopt conform de reguliere inschrijvingsdata en via de centrale inschrijvingsdienst.

Nederlandse studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (terug te vinden via deze link bij de opleiding waarin je wil starten onder de rubriek ‘Toelating en inschrijven') kunnen, indien hun opleiding sterk aanleunt bij de opleidingen die wél toegang bieden, aan de hand van dit formulier een toelating tot het programma of opleiding vragen. Deze dossiers worden behandeld door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2020-2021 kunnen ingediend worden tussen 1 april en 20 september 2020. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2020 en 7 februari 2021. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2020-2021.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.