Side header image

Aanvraagformulier wijziging studieprogramma tweede semester

Algemene informatie

In de SisA Selfservice registreer je de opleidingsonderdelen die je opneemt in je studieprogramma, zowel voor het eerste als het tweede semester, ten laatste 1 oktober. Tot de deadline van 1 oktober kan je wijzigingen doorvoeren, daarna ligt je studieprogramma vast voor het hele academiejaar. Alle regels voor de samenstelling van je studieprogramma, kun je terugvinden in de facultaire richtlijnen (Blackboard > Mijn onderwijs > Onderwijs FBE)

Je maakt gebruik van dit formulier indien je je studieprogramma omwille van bijzondere omstandigheden in het tweede semester van dit academiejaar toch wenst te wijzigen. Dit formulier kan niet gebruikt worden voor wijziging van werk/taalcolleges. Daarvoor ga je langs bij de onderwijsadministratie FBE.

In de Faculteit BE is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) bevoegd voor het behandelen van wijzigingen in het studieprogramma aangaande semester 2. Een uitzondering zal enkel in overweging genomen worden indien:

  1. Een overlapping in het collegerooster is ontstaan na 1 oktober, door toedoen van een wijziging uitgevoerd door de faculteit/universiteit.
  2. Je studieresultaten en/of studiesituatie van die aard zijn, dat op basis van studieadvies een aanpassing is vereist. Voorbeelden hiervan zijn heroriëntatie naar een andere opleiding of major, studievoortgangsbewaking of ziekte. In geval van studievoortgangsbewaking zal het studieprogramma semester 2 enkel bij uitzondering uitgebreid worden mits in januari gunstige resultaten behaald zijn. Er wordt ook rekening gehouden met de zwaarte van de semesters. Een ander voorbeeld waarbij aanpassing van het studieprogramma vereist kan zijn, is het op basis van succesvolle resultaten in semester 1 toch voldoen aan inschrijvingsvereisten van opleidingsonderdelen van het tweede semester (bv. Geslaagd voor 'Inleiding tot de Algemene Economie' in januari > aanvraag indienen voor het toevoegen van 'Macro-economie' in semester 2 (mits min. 8/20 voor Wiskunde)).
  3. De beschrijving van een opleidingsonderdeel ontbrak op het ogenblik van de registratie van het studieprogramma of werd na de registratie fundamenteel gewijzigd.
  4. Je wil een wissel doorvoeren in het kader van (de voorbereiding op) een erasmusuitwisseling, je masterproef, een stage, ...), waarbij je voor 1 oktober nog niet over voldoende informatie beschikte om dit te voorzien.
  5. De gemotiveerde wijziging van een keuzeopleidingsonderdeel (bij een sterk studieverleden en goede resultaten in januari), waarbij je aangeeft waarom je deze keuze niet voor 1 oktober maakte.

(Zie Onderwijs- en examenreglement artikel 4.3.6)

Let op:

  1. Het betreft steeds een wijziging van opleidingsonderdelen van het tweede semester. Wijzigen van opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen is niet mogelijk!
  2. Met uitzondering van het argument ‘studieadvies’, betreft het steeds een wissel in je studieprogramma. In principe blijft de omvang van je studieprogramma dus ongewijzigd.
  3. Gebruik dit formulier niet om aan te vragen om je masterproef te laten toevoegen. De procedure hiervoor werd vereenvoudigd. Volg de stappen beschreven in de facultaire richtlijnen (Blackboard > Mijn onderwijs > Onderwijs FBE) en indien je voldoet zal je masterproef automatisch worden toegevoegd aan het begin van het tweede semester.

Het onderwijs- en examenreglement is op alle onze studenten van toepassing.

Deadlines

14 februari. Dien je aanvraag in voor 1 februari om voor de start van het tweede semester antwoord te krijgen. Na 14 februari kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het lopende academiejaar.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen. 

Aanvragen afgesloten

Op dit moment kan je geen aanvraag indienen. Onder 'deadlines' kun je terugvinden wanneer je een aanvraag kunt indienen.