Infoavond voor ouders van startende studenten

Op donderdag 22 oktober 2020 organiseert de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie een infoavond voor ouders van startende studenten. Alle ouders van de nieuwe eerstejaarsstudenten (handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, sociaal-economisiche wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen) zijn van harte welkom op onze stadscampus. Wij voorzien een interessant programma waarbij alle vragen en/of bezorgdheden waarmee u als ouder nog zou zitten, worden besproken. Bovendien kan u kennismaken met de ouders van de medestudenten van uw zoon/dochter en met de docenten van de UAntwerpen. 

Programma editie 2020:

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Vanaf 19u: Aanmelden aan Aula Rector Dhanis (Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen).

19.30u: Verwelkoming en voorstelling Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie - door decaan Koen Vandenbempt

19.45u: Studie-informatie, Examens en deliberatieregels en Supporteren voor je student - door professor Nathalie Densprofessor Eddy Laveren en studietrajectbegeleider Nora El Ouadi

20.45u: Vragenronde

21u: Informele drink (met verdere mogelijkheid om vragen te stellen aan UAntwerpen-personeel) - met professoren, assistenten, studietrajectbegeleiders en masterstudenten.

Einde voorzien om 21.45u.