Infoavond voor ouders van startende studenten

Op woensdag 21 en donderdag 22 oktober 2020 organiseert de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie infoavonden voor ouders van startende studenten. (handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, sociaal-economisiche wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen)

Wij voorzien een interessant programma waarbij alle vragen en/of bezorgdheden waarmee u als ouder nog zou zitten, worden besproken. Bovendien kan u kennismaken met de ouders van de medestudenten van uw zoon/dochter en met de docenten van de UAntwerpen.

Het programma is beide avonden identiek. Op deze manier willen we zo veel mogelijk ouders de kans geven om de infoavond fysiek bij te wonen, rekening houdend met de fysieke afstandsregels van de Federale Overheid.

De infoavond gaat door in de Aula Rector Dhanis (Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen). Het lokaal is rolstoeltoegankelijk.

Beide infoavonden zullen ook online bij te wonen zijn via een livestream.

Op voorhand inschrijven is verplicht. Voor de fysieke evenementen is het aantal plaatsen per avond strikt gelimiteerd omwille van de regels van de Federale Overheid rond COVID-19.

Programma editie 2020:

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Vanaf 19.30 u: Aanmelden aan Aula Rector Dhanis (Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen).

20 u: Verwelkoming en voorstelling Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie - door decaan Koen Vandenbempt

20.15 u: Studie-informatie, examens en deliberatieregels en supporteren voor je student - door professor Nathalie Densprofessor Eddy Laveren en studietrajectbegeleider Nora El Ouadi

21.05 u: Vragenronde

Einde voorzien om 21.30 u. 

Contact

Katrien De Langhe
Caroline Tas
Tel. 03 265 41 54
katrien.delanghe@uantwerpen.be