Buitenlandse gasten

De faculteit ontvangt met genoegen buitenlandse gastdocenten.

Coördinator Internationalisering

Sofie Krol Campus Groenenborger
G.T.204
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
België
Tel. 032651919
sofie.krol@uantwerpen.be