Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Docenten in het buitenland

Naast intensieve samenwerking met buitenlandse partners op het terrein van onderzoek, is internationalisering ook een zaak van onderwijs. Onze docentenmobiliteit is een vaste waarde. Veelal wordt gedoceerd aan buitenlandse universiteiten waarmee de faculteit ook een overeenkomst heeft voor studentenuitwisseling binnen of buiten Europa.

Erwin Smet: Geef eens een les in het buitenland!

Ervaring delen met collega’s in een andere Europese universiteit werk stimulerend, dat weten we allemaal.  Er tijd voor vrijmaken is niet steeds evident, maar loont zeker de moeite.  Als docent kwaliteitszorg probeert Erwin Smet zo jaarlijks in het kader van een docentenmobiliteit nieuw lesmateriaal uit.  Nieuwe onderwerpen, een andere didactische aanpak, uitdieping van bepaalde aspecten, … kan hij op deze wijze met buitenlandse collega’s bespreken, uitwerken en direct in een gastles uitproberen.  In de meer dan twintig jaar dat Erwin Smet in het buitenland een gastcolleges geef, probeerde hij deze zoveel mogelijk ook te koppelen aan de deelname aan een conferentie.  De foto’s hieronder zijn genomen in Polen (Radom, Zakopane) en Bulgarije (Ruse).