Lopende projecten

TATU

TATU is een EU Tempus IV-project in het hoger onderwijs. Het doel van TATU is om de inzetbaarheid van universitair afgestudeerden en Life long Learning (LLL) op het gebied van industriële automatisering te versterken door de invoering van Europese onderwijsnormen door middel van praktijkvoorbeelden.