Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Projecten

ETAT

ETAT staat voor Education & Training for Automation 4.0 in Thailand. Gedetailleerde info in de projectbeschrijving.

Het project East Economic Corridor (EEC), ondersteund door de overheid in Thailand, heeft als doel om de komende jaren de gehele regio ten zuidoosten van Bangkok uit te breiden tot een moderne industriële regio (Thailand 4.0). De gebruikte technologieën zijn bedoeld om de principes van Industrie 4.0 te implementeren met het oog op de ontwikkeling van een vlaggenschip van de Speciale Economische Zone in Thailand. Het nauwe verband tussen ICT en klassieke automatiseringstechnologieën in de zin van een digitale transformatie van Industry 4.0 (Automation 4.0) is daarom van bijzonder belang voor de efficiënte ontwikkeling in de EEG.

Een essentiële basis voor de uitvoering van het EEG-project is de beschikbaarheid van hooggekwalificeerde professionals die de relevante productie-, fabricage- en logistieke technologieën kunnen ontwikkelen, exploiteren en onderhouden.
 
Het ETAT-project beoogt de oprichting van voorbeeldige onderwijs- en opleidingscentra op het gebied van het technisch onderwijs aan geselecteerde EEG-universiteiten die in staat zijn om als onderwijsknooppunten in de regio industriegerelateerde opleidingen en trainingen voor ingenieurs en jonge specialisten te ondersteunen. De volgende doelstellingen moeten hiermee worden bereikt:

  • Modernisering van het hoger onderwijs in Thailand op basis van de ervaring van de EU-landen;
  • Verhoging van de arbeidsparticipatie van afgestudeerden aan universiteiten en uitvoering van het LLL-concept met behulp van opleidingen op het gebied van automatisering 4.0;
  • Ontwikkeling van partnerschappen met ondernemingen;
  • Verbetering van de kwaliteit en de relevantie van het hoger onderwijs in Thailand op het gebied van automatisering 4.0;
  • Oprichting van 6 gecertificeerde ETAT-opleidingscentra aan Thaise universiteiten, die zullen worden uitgerust met 24 speciale opleidingsplaatsen (4 ETAT Smart Labs per universiteit);
  • Oprichting van een platform voor afstandsonderwijs & samenwerking voor het aanbieden van e-learning en voor de uitwisseling van didactische documenten en informatie.

ETAT Training Centers zullen worden voorzien van lesmateriaal en gecertificeerde cursussen voor verschillende doelgroepen (studenten, werknemers, post-graduaten) en met de Thaise trainers die door EU-partners worden opgeleid.