Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Inaugurale lezing

De definitieve uitputting van grondstoffen zoals metalen als gevolg van de klimaataanpak?

De klimaataanpak doet ons wegschuiven van eindige fossiele energiebronnen richting hernieuwbare energie. Deze transitie vergt een totale nieuwe infrastructuur om wind- en zonne-energie te winnen en op te slaan, zoals in batterijsystemen. Door deze nieuwe noden voorziet de Europese commissie voor kritische metalen zoals cobalt een vertienvoudiging in de vraag tegen 2050. Meer algemeen stelt de OESO een verviervoudiging van metaalgebruik voor 2060 in het vooruitzicht.

Op die manier wordt de klimaatuitdaging verlegd naar een materialenuitdaging. Zijn er genoeg van deze eindige materialen? Wenden we ze zorgvuldig aan? Is circulaire economie een oplossing? Moeten we onontgonnen voorraden in zeldzame diepzee-ecosystemen aanwenden? Of blijven we bij klassieke bronnen in landen met sociale impacts?

(afbeelding naar dr. Gwenny Thomassen)

Data:

De inaugurale lezing ging door op woensdag 21 april 2021 om 19.00 uur.

De lezing gaat door in het Nederlands.