Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Lezingenreeks

De lezingenreeks is opgebouwd rond drie belangrijke productie- en consumptieketens die in grote mate de voetafdruk van de moderne consument bepalen: energie, materialen en voeding. Voor deze drie ketens wordt telkens de internationale context en evolutie geschetst. Kritische elementen in de ketens worden bekeken waarbij productie, consumptie en afdanking van naderbij worden bekeken. De lessen worden geïllustreerd met cases uit eigen onderzoek uit voornamelijk Europese en Vlaamse projecten.

Wat energie betreft, gaat dit onder meer over energie-opslagsystemen die sterk terugvallen op kritische metalen die internationale consequenties hebben op milieu- en sociaal vlak. Bij materialen is er veel aandacht voor circulaire economie en indicatoren voor circulaire economie enerzijds, en anderzijds voor hoogwaardige recyclage van onder meer plastics. Evenzeer is er aandacht voor eindige grondstoffen zoals metalen: zijn ze echt uitputbaar of springen we er eerder onzorgvuldig mee om? Tot slot worden voedingsketens geanalyseerd, met aandacht voor de rol van verpakking en voedselverliezen in termen van duurzaamheid.

Data:

  • Eerste lezing: woensdag 28 april 2021
  • Tweede lezing: woensdag 5 mei 2021
  • Derde lezing: donderdag 20 mei 2021 

Herbekijk de lezingen hieronder:


Bekijk de eerste Francqui-lezing

door professor Jo Dewulf

Bekijk de tweede Francqui-lezing

door professor Jo Dewulf

Bekijk de derde Francqui-lezing

door professor Jo Dewulf