Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Studio STEM

Laat je leerlingen universitaire labo's ontdekken

Tijdens Studio STEM zwaaien de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen de deuren van hun practicumzalen open voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Onderzoekers en docenten betrekken jouw leerlingen bij boeiende experimenten en laten hen zelf proefjes uitvoeren tijdens een selectie van workshops. Er is keuze uit activiteiten van alle opleidingen van beide faculteiten.

Voor bijkomende informatie kan je rechtstreeks terecht op de pagina van Studio STEM.