Side header image

Belgische Francqui-leerstoel 2015-2016

Prof. dr. ir. Herman Terryn - Vrije Universiteit Brussel

Het mysterie van het metaal: corrosie en bescherming van metalen

Rector Alain Verschoren en decaan Walter Sevenhans, van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, nodigen u met groot genoegen uit voor de inaugurale lezing en lezingenreeks door professor Herman Terryn, laureaat van de Belgische Francqui-leerstoel 2015-2016.

Professor Herman Terryn is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB met een stoel in Surface Science en Engineering in de onderzoeksgroep Electrochemical and Surface Engineering van de vakgroep MACH (Materialen en Chemie). Hij geeft verschillende lessen over Material Science voor de bachelorstudenten van de Faculteit Applied Engineering aan de VUB. Hij geeft ook les binnen Bruface (Brussels Faculty of Engineering), aan de Université Libre de Bruxelles en de Universiteit Gent. Herman is part-time professor in de groep Corrosion and Electrochemical van het Department of Materials Science and Engineering van Tu Delft. Op dit ogenblik is hij cluster leader van Durability of Materials binnen het Nederlandse toponderzoekscentrum M2i-Materials Innovations Institute. Zijn research focust op oppervlaktebehandelingen, coatings en oppervlakteanalyse van verschillende materialen.

In 2012 werd hem een Methusalem-project toegekend, wat op lange termijn een structurele financiering voor uitmuntende Vlaamse onderzoekers biedt.

Sinds 2007 maakt hij deel uit van de VUB onderzoeksraad. Hij is ook de oprichter van de ASST-Aluminium Surface Science and Technology conferentie en vertegenwoordiger voor België voor de International Corrosion Council (ICC).

Contact

Anine Van de Ryck Campus Paardenmarkt
Rodestraat 4
2000 Antwerpen
Tel. 03 213 79 15
anine.vanderyck@uantwerpen.be