Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

ASLAN-robot kan gebarentaal én emoties tonen

Studenten elektromechanica geven een demo en presentatie van de nieuwste ontwikkelingen in het ASLAN-project

Op woensdag 30 juli jl. werd bij Cochlear Technology Centre Belgium te Mechelen een voorstelling gegeven van de recente ontwikkelingen in het ASLAN-project. ASLAN staat voor “Antwerp’s Sign Language Actuating Node”.

In 2014 had Stijn Huys samen met enkele medestudenten elektromechanica van onze faculteit een ambitie. Hij wou een betaalbare robot bouwen die in staat zou zijn de letters van de Vlaamse gebarentaal te tonen. Het doel was bovendien nog veel ambitieuzer, nl. de ontwikkeling van een meer algemene “vertaalrobot” van spraak naar gebaren. Randvoorwaarden zoals “low-cost”, “open source” en hoge betrouwbaarheid maakte de uitdaging nog een stuk groter. 

Dat dit een project zou worden dat niet in één academiejaar af te ronden was, bleek al heel snel. Het eerste prototype bestond uit een arm met 16 vrijheidsgraden, en was in staat om handgebaren te tonen. Er zouden in de volgende academiejaren nog verschillende prototypes volgens. Ondertussen hebben elf eindwerken ons telkens een stukje dichter bij die oorspronkelijke droom gebracht. Hierbij was de steun van Joost van Dinther van NKO Sint-Augustinus Antwerpen een enorme stimulans. 

Bij Cochlear werden de recente ontwikkelingen in het ASLAN-project voorgesteld. Senior Research Engineer Guy Fierens, medeontwerper van het eerste prototype, situeerde in het kort het project. Vervolgens gaf promotor Erwin Smet een overzicht van de belangrijkste mijlpalen van ASLAN.masterstudent Glen De Jonghe kon het publiek heel erg boeien met de voorstelling en demonstratie van het nieuwe hoofd van ASLAN. Dit hoofd zorgt ervoor dat de robot in staat is emoties te tonen. Ruben Maes onderzocht een totaal ander aspect, nl. het herkennen en aanleren van gebaren. Met behulp van een visiesysteem combineert hij informatie van enerzijds de globale skelet bewegingen (“skeleton tracking”) en anderzijds de meer gedetailleerde handgebaren. Het efficiënt omgaan met data en het herkennen van occlusies zijn maar enkele van de uitdagingen die hij hierbij heeft weten te volbrengen. Ook hij toonde zijn resultaten tijdens een demonstratie. De voorstelling werd afgesloten met een vragenronde, waarin ook andere mogelijke applicaties voor het robot-platform besproken werden.