Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Decanenwissel

Decanenwissel

Vanaf 1 september 2020 neemt professor Tom Breugelmans de fakkel over van decaan Walter Sevenhans. Bij een decanenwissel hoort natuurlijk een terugblik en een blik in de toekomst.

Terugblik van decaan Walter Sevenhans

Niets zo constant als de verandering

Voor de faculteit

Sedert mijn start in het hoger onderwijs werden er met de regelmaat van de klok decretale wijzigingen uitgevaardigd met grote impact op de werking. De eerste kwam in 1994 met de verplichte fusie van meer dan 126 hogescholen tot 24. Naast onderwijs werden onderzoek en dienstverlening toegevoegd aan onze taken, evenwel zonder extra middelen. Competitieve onderzoeksprojecten werden wel mogelijk, de zogenaamde Hobu-projecten, nu omgevormd tot Tetra-projecten. In 2003 werd het Structuurdecreet van kracht waarin de associatievorming (cf. AUHA), de bachelor-masterhervorming en de academisering werden gestipuleerd. De bijbehorende middelen groeiden gestaag maar bleven marginaal. Tot dan doceerde ik algemene en vaste stof-fysica, thermodynamica en statistiek. In dat jaar werd ik aangesteld als departementshoofd van het departement IWT. Langzaam maar zeker ontwikkelde het onderzoek zich.

De Associatiefaculteit  TI

In 2010 beslechtte toenmalig minister Pascal Smet het maatschappelijk debat met de zogenaamde “Inkantelingsnota”, die stelde dat de masteropleidingen van de hogescholen naar de universiteit zouden verhuizen in 2013. Toen sloegen de departementen van de Antwerpse hogescholen de handen in elkaar en werkten bijzonder constructief samen onder de naam Associatiefaculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Amaryllis  Audenaert, Walter Daems en ikzelf vormden toen het dagelijks bestuur, Serge Tavernier en Tom Breugelmans ontwikkelden het onderzoeksbeleid. Personeel en studenten van de twee hogescholen werden in 2012 samengevoegd alsook roerende infrastructuur.

Integratie

Op 1 oktober 2013 integreerde het geheel in de Universiteit Antwerpen. De RvB stelde mezelf aan als decaan, Tom en Walter als vicedecanen en Nele als faculteitsdirecteur. De fysieke integratie naar de campus Groenenborger vond plaats vanaf 2016 met de ingebruikname van het gloednieuwe gebouw Z en een aantal bouwlagen in de gebouwen V en U en er werd een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld voor nieuwe wetenschappelijke apparatuur. Het was een duidelijk signaal dat onze universiteit ons erg genegen was en sterk investeerde in onze opleidingen. Een aantal personeelsleden kregen een universitair statuut, een grote groep verkoos om onder het hogeschoolstatuut te blijven werken. Voor hen werd ernaar gestreefd om zo gelijkwaardig mogelijk behandeld te worden. Gaandeweg werd het vernieuwde curriculum ingevoerd, werd het eigen doctoraat in de toegepaste ingenieurswetenschappen een feit, groeiden de externe onderzoeksmiddelen, de onderzoeksoutput, het ZAP-kader en werd de samenwerking met andere faculteiten intenser, … Kortom, we namen stilaan onze plaats in de universiteit in. Ik schrijf uitdrukkelijk “we” aangezien deze enorme prestatie een bijzonder sterk staaltje van groepsdynamiek was waar iedereen zich bewust was van de kansen die ontstonden.

We hebben met z’n allen een geweldig parcours afgelegd. Zijn we er al? Zeker niet, de ambities zullen steeds hoger liggen en de context zal constant wijzigen.  Ik wens jullie samen met team Tom een zeer fijne en succesvolle toekomst.

 

Walter

Vooruitblik van decaan Tom Breugelmans

Beste collega’s

Een woordje van de nieuwe decaan… Alhoewel het voor veel collega’s een evidentie leek dat ik me kandidaat zou stellen als decaan, was het voor mij toch iets waarvan ik altijd dacht “dat zien we later dan weer wel…”. En dan plots, is het later. Procrastinatie heet dat met een mooi woord.

En wat betekent dat nu voor de faculteit? Wel, ik vermoed dat het wel wat anders zal zijn. Want geef toe, we zijn wel wat verwend. We hebben de afgelopen jaren een geweldige decaan gehad, een decaan die er al zijn tijd en energie in gestopt heeft om onze faculteit mee op de rails te zetten. Een decaan die onze positie binnen de universiteit alleen maar versterkt heeft door te timmeren aan een breed netwerk waarin hij onze identiteit en kwaliteit steeds wist te etaleren. En hij heeft dat schitterend gedaan. Bedankt, Walter! Ik beloof jullie dat ik dit met eenzelfde elan ga proberen verder te zetten. Ik heb als vicedecaan veel van Walter mogen leren, en ik hoop dat ik hiermee kan bijdragen aan de verdere groei van TI.

Anders dan nu, omdat ik als decaan mijn onderzoeksdossier op peil zal houden en mijn onderwijsactiviteiten niet wil lossen. Het contact met onze studenten geeft me immers energie. Kortom, ik zal mijn tijd iets anders moeten verdelen. Gelukkig kan ik rekenen op een sterk team. Uiteraard op mijn twee vicedecanen, maar ook op heel wat andere collega’s die mee hun schouders zullen zetten onder de dienstverlening binnen TI. En last but not least op een fantastisch decanaat! Alleen door een goede taakverdeling en nauwe samenwerking onder ons allen zal ik erin slagen om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.

Tot slot wil ik benadrukken dat ik onze faculteit als een geweldig hecht en sterk team zie en dat ik het als een voorrecht beschouw om jullie decaan te mogen zijn. Dat neemt niet weg dat ik al eens een fout zal maken of inzichten zal hebben die jullie misschien onbevangen vinden. Mogelijks zijn er elementen in een dossier die ik over het hoofd zie. Of is de werkelijke context toch wel wat genuanceerder. Dit brengt me dan meteen bij de essentie van deze boodschap.  Ik hoop dat jullie onthouden dat ik altijd open sta voor commentaar en steeds bereikbaar ben voor vragen of suggesties. Alleen een open dialoog kan oplossingen aanreiken. Jullie mogen me altijd mailen of bellen (ook op mijn gsm) – ik zal het in ieder geval fijn vinden wanneer jullie meedenken om tot gedragen oplossingen te komen.

 

Groeten

Tom

PS: En neen, ik ben niet vergeten om iets te schrijven over de coronaproblematiek, laten we daar even niet aan denken!

 

Contactgegevens Tom Breugelmans: tel. 03 265 23 70 – decaan.fti@uantwerpen.be – afspraak via de decanaatssecretaris Sylvie Timé (tel. 03 265 1762 – secretariaat.fti@uantwerpen.be)