Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Doctoraatsverdediging Robin Kerstens

Robin Kerstens is doctor in de toegepaste ingenieurswetenschappen

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen heeft er sinds 10 december een doctor bij. Robin Kerstens verdedigde zijn thesis getiteld ‘Advanced Array-based Sensors for Industrial In-Air Sonar Applications’, met professor Jan Steckel als promotor.

Doctor Robin Kerstens gaat in zijn thesis dieper in op de ontwikkeling van 3D-sonarsensoren die kunnen toegepast worden in sectoren waar andere meetmethodes falen. Ze kunnen ook een perfecte aanvulling zijn op de populairdere meettechnieken. Slimme toestellen zitten vol met sensoren die moderner zijn dan sonar. Denk aan een horloge dat je hartslag leest, je gsm die radarsensoren gebruikt om de vorm van je gezicht te analyseren en auto’s die zichzelf rondrijden.

Maar deze sensoren worden nu enkel gebruikt als de omstandigheden ideaal zijn en zullen problemen ervaren bij hevige regen, mist of andere vertroebelingen. Deze vertroebelingen zijn in sommige sectoren niet te vermijden, zoals in de landbouw en de mijnbouw, waar er vaak in het donker wordt gewerkt. Dat bemoeilijkt het analyseren van de omgeving enorm.

Als we kijken naar de natuur, moeten we niet lang zoeken naar een oplossing. Dieren zoals de vleermuis of de bruinvis gebruiken echolocatie om zich te positioneren in hun omgeving en om te jagen. Voor deze taken is veel precisie vereist, en doorheen de geschiedenis zijn deze dieren zo geëvolueerd dat ze door middel van geluid deze handelingen zonder problemen kunnen uitvoeren.

Deze kennis gaan we gebruiken om het proces van 3D-echolocatie, of 3D-sonar, te digitaliseren. Sonar is natuurlijk geen nieuwe verwezenlijking. Het is een van de oudste methodes binnen de robotica om zelfstandige navigatie toe te laten. Andere meettechnieken werden echter populairder en omdat ze als meettechniek moderner werden beschouwd. Maar als de meetomstandigheden niet ideaal zijn, biedt sonartechnologie de oplossing.

Robin ontwikkelde de eRTIS sensor, een akoestische 3D-camera die aan hoge snelheid zijn omgeving kan filmen en zo autonome voertuigen in staat stelt om interactie te hebben met hun omgeving. Deze sensor is uitgebreid getest, en is door samenwerking met verschillende industrieel partners uitgerust met verschillende interessante features. Zo kan hij o.a. puntenwolken genereren, gebruikt worden in sensornetwerken, en de verschillende snelheden van alle objecten in beeld aanduiden.