Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Doctoraatsverdediging Stig Bosmans

Stig Bosmans is doctor in de toegepaste ingenieurswetenschappen

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen heeft er sinds 5 juli een doctor bij. Stig Bosmans verdedigde zijn thesis getiteld 'Improving Scalability of Large Scale Agent-Based Simulations', met professor Peter Hellinckx en professor Joachim Denil als promotor.

In zijn thesis behandelt doctor Stig Bosmans de verschillende technieken om de efficiëntie van grootschalige simulaties te verbeteren. Grootschalige simulaties zijn noodzakelijk om het gedrag van complexe systemen te kunnen analyseren en mogelijk zelfs te optimaliseren. 

Als hij bijvoorbeeld het gedrag van verkeer in een stad efficiënt kan simuleren, wordt het makkelijker om dat verkeersgedrag ook te optimaliseren door bv. de verkeerslichten aan te sturen. Zo'n optimalisatie stelt ons vervolgens in staat om de verkeersdoorstroming en de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. 

Dr. Stig Bosmans gaat in zijn thesis dieper in op twee technieken om de efficiëntie van dergelijke simulaties te verbeteren. In de eerste, verbetert hij de efficiëntie van gedistribueerde simulatie door de computationele lasten dynamisch te verdelen tussen de verschillende servers die samen de simulatie uitvoeren. 

Bij de tweede techniek onderzoekt hij manieren om dynamisch het abstractieniveau van de simulatiemodellen aan te passen. Dat laat ons toe om beter te balanceren tussen computationele complexiteit en accuraatheid.