Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Doctoraatsverdediging Stijn Denis

Stijn Denis is doctor in de toegepaste ingenieurswetenschappen

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen heeft er sinds 19 oktober een doctor bij. Stijn Denis verdedigde zijn doctoraatsthesis aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (UAntwerpen) met professor Maarten Weyn en Rafael Berkvens als promotoren. De doctoraatsthesis is getiteld ‘Using Sub-GHz Radio Frequency Communication for Device-Free Detection, Tracking and Identification’.

De thesis behandelt het gebruik van sub-GHz frequenties voor device-free lokalisatie (DFL), gebaseerd op radiofrequente (RF) golven. Lokalisatietechnieken binnen dit domein zijn in staat om (voornamelijk menselijke) targets te detecteren, tracken en/of identificeren zonder dat deze targets een specifiek hardwaretoestel dienen te dragen. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van de invloed die de fysieke aanwezigheid van de targets heeft op RF-signalen in de omgeving. In de huidige state-of-the-art wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 2.4 GHz-signalen en is het onderzoek naar de potentiële voordelen die sub-GHz frequenties kunnen bieden eerder beperkt.

De set-ups werden binnen geïnstalleerd in kleine omgevingen, maar er werden ook experimenten uitgevoerd in grootschalige festivalomgevingen die duizenden mensen konden bevatten. Hierbij was het doel niet de lokalisatie van al deze individuen, maar wel het inschatten van de grootte van de mensenmassa. Meerdere experimenten in verschillende omgevingen toonden sterke lineaire correlaties aan tussen gemeten signaalverzwakkingen en het werkelijke aantal aanwezigen. Gezien het grote belang van accurate, real-time informatie betreffende de grootte van mensenmassa’s voor crowd safety management, kan deze techniek bijzonder waardevol zijn voor organisatoren van grootschalige events.

Tot slot werd er een uitgebreide survey gemaakt van het brede onderzoeksveld. Eén van de belangrijkste problemen in de huidige state-of-the-art was het grote gebrek aan publieke datasets. Om andere onderzoekers aan te sporen om hun data te delen, gaf Stijn zelf het goede voorbeeld en publiceerde hij met zijn team verschillende van de datasets die werden verzameld op de eerder genoemde grootschalige evenementen.