Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Drones sporen olievlekken op

Drones speuren olievlekken op

In de toekomst zal olievervuiling in de Antwerpse haven niet meer onopgemerkt kunnen passeren. Met drones zullen ook kleinere olievlekken gedetecteerd en vervolgens aangepakt worden. Port of Antwerp en UAntwerpen slaan daarvoor de handen in elkaar.

Olievervuiling is een vaak voorkomend probleem in havens. Een lek, een ongeval of een illegale lozing liggen doorgaans aan de basis van de vervuiling. Het opruimen van het goedje kost de havenbeheerders behoorlijk wat geld: Port of Antwerp betaalt jaarlijks meer dan één miljoen euro om de oliesmurrie op te laten kuisen. Slechts iets meer dan de helft van die factuur kan de haven terugvorderen van de vervuilers.

“Vandaag worden voornamelijk zichtbare olievlekken die overdag gemeld worden, aangepakt”, vertelt Maarten Peeters, incidentencoördinator bij Port of Antwerp. “Het gebeurt dus dat olievlekken ’s nachts niet worden opgemerkt. Wanneer iemand een olievlek opmerkt en dat meldt aan het Havenbedrijf, wordt er een analyse gemaakt: hoe groot is de vervuiling? Op welke manier kunnen we het goedje opruimen? Er wordt ook steeds gezocht naar een dader.”

Dag en nacht opsporen

Port of Antwerp sloeg de handen in elkaar met de Universiteit Antwerpen om een oplossing voor de problematiek uit te werken. Een kolfje naar de hand van prof. Steve Vanlanduit, verbonden aan de onderzoeksgroep Op3Mech (Optische metrologie, 3D-ontwerp en Mechanica) van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Vanlanduit en collega’s beschikken over heel wat expertise op het vlak van artificial intelligence en machine learning.

“Door gebruik te maken van warmtebeeldcamera’s kunnen we olie gaan opsporen in het water, en dat dag en nacht”, zegt Vanlanduit. “Drones brengen de vervuiling in kaart, er hoeft niemand ter plaatse te gaan. We voerden in de Antwerpse haven tests uit met drie verschillende olieproducten, die vandaag effectief gebruikt worden in de scheepvaartindustrie. Tijdens die testfase kregen we de hulp van de mensen van Brabo Group, die uitgestuurd worden als er een geval van olievervuiling opgeruimd moet worden, en van het bedrijf Haviq voor het uitvoeren van de dronevluchten.”

Ook kleine vlekken vallen op

Het proefproject verliep erg succesvol. Op enkele uren tijd werd 89 procent van de gelekte olie gedetecteerd dankzij de technologie. Ook kleine olievlakken ontsnapten niet aan het alziende oog van de drones.

Bij Port of Antwerp reageren ze heel enthousiast op het proefproject. Piet Opstaele: “We zijn al bezig met de concrete uitwerking van een opvolgingsproject. We gaan drones uitrusten met camera’s en die gaan in de haven actief op zoek naar olievervuiling. Eerst gaan we de technologie nog verder ontwikkelen en testen, bedoeling is om volledig operationeel te zijn in 2021.”