Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Automatisatie van vrachtwagens

Grote tijdswinst bij geautomatiseerd laden en lossen van vrachtwagens

Professor Stijn Derammelaere en onderzoeker David Ceulemans (Cosys-Lab) en professor Steve Vanlanduit (Op3Mech) werkten mee aan het Opticharge-onderzoek van logistiek innovatieplatform VIL. Ook onderzoek Valentin Carlan van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie werkte mee aan het onderzoek. Daaruit bleek dat automatisering kan zorgen voor een grote tijdswinst bij het laden en lossen van vrachtwagens.

Het doel

Het laden en lossen van vrachtwagens efficiënter te maken door, waar mogelijk, het manuele werk van magazijnpersoneel en chauffeurs te vervangen door automatisering. Bij de onderzochte bedrijven werd het ganse proces van laden en lossen, inclusief voorsorteren, controleren, wegzetten, … in kaart gebracht.

Het onderzoeksresultaat

Wat bleek? Dat automatisatie de lostijd van een vrachtwagen van 45 minuten kan terugbrengen naar 10 minuten. Bij elk type lading past ook een bepaalde automatiseringsoplossing:

  • een AGV-systeem (Automated Guided Vehicle): industriële robots die zich zelfstandig voortbewegen.
  • one-shot-basedsystemen die een volledige lading in één keer in en uit de trailer kunnen laden en lossen.
  • semi-automatische systemen, waarbij de menselijke interactie niet volledig weggelaten kan worden.
Business case

Bij chocoladefabrikant Barry Callebaut werd een succesvolle business case en proof of concept uitgewerkt. Via een one-shot-based skatesysteem werden 26 pallets in 10 minuten automatisch gelost zonder enige hapering of schade. Dit levert een duidelijke tijdswinst op ten opzichte van de 45 minuten die het manueel lossen momenteel in beslag neemt.