Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Stef Jacobs wint de prijs Marcel Herman 2020

Ingenieur Stef Jacobs (UAntwerpen) won met zijn masterproef de prijs Marcel Herman, uitgereikt door ATIC vzw. Hij wint een prijs ter waarde van 1.000 euro. Zijn promotors waren prof. dr. Ir Ivan Verhaert en dr. Ir. Freek Van Riet. Stef Jacobs ontwikkelde een innovatief verwarmings- en koelingsconcept met de focus op de verduurzaming van de energievraag in appartementsgebouwen. Hij gebruikt hiervoor een mini-warmtenet met een centrale warmtepomp en lokale boosterwarmtepompen voor productie van sanitair warm water (SWW).

Wat is er zo innovatief aan? 

Dit concept maakt het mogelijk om een duurzame warmte- en koudevoorziening te bekomen zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Ook kan 30% van de energievraag gerecupereerd worden in de zomermaanden, door de overtollige warmte uit de appartementen te gebruiken als warmtebron voor het maken van sanitair warm water. 

Hoe werkt dat? 

De warmte voor ruimteverwarming én SWW worden in éénzelfde aanvoerleiding gedistribueerd naar de verschillende appartementen. Het mooie van dit concept is dat de appartementen hiermee in de warme zomermaanden ook kunnen gekoeld worden. Dit gebeurt door centraal koud water door het mini warmtenet te sturen. Het warmtenet wordt eigenlijk een koudenet. Dit water blijft koel door onze boosterwarmtepompen, die hier warmte uit onttrekken om sanitair warm water te maken. 

Hoeveel beter is dit voor het milieu? 

Het jaarlijkse totale energierendement kan oplopen tot 334% door alleen gebruik te maken van warmtepompen. Daarboven wordt met dit innovatieve concept plaatselijk géén CO2 uitgestoten. Alleen de productie van elektriciteit heeft een CO2-uitstoot tot gevolg. Als hiermee rekening gehouden wordt, dan is de jaarlijkse CO2-uitstoot tot 57% lager in vergelijking met een klassiek mini-warmtenet, verwarmd door een centrale ketel. Met een toekomstige, meer hernieuwbare elektriciteitsproductie op het oog, zullen zulke energiesystemen bijdragen tot de verduurzaming van het totale energievraagstuk.


Stef