Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

UAntwerpen zeppelin

UAntwerpen zeppelin

Studenten elektromechanica van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Willem Bostoen en Philippe Le Bruyn, ontwikkelden een zeppelin voor hun masterproefproject. Het doel van de thesis was om een zeppelin te ontwerpen die een stabiele vlucht kan maken. Dit door middel van uitgebreide research. De zeppelin bestaan uit vier delen: de romp, de gondel, het controlesysteem en het aandrijfsysteem. Deze vier componenten zijn belangrijk om de zeppelin te optimaliseren. 

Twee zeppelins werden gebouw; een onbuigbare en een buigbare zeppelin. De onbuigbare zeppelin werd zo kostefficiënt mogelijk en dus zelf gebouwd. De professionelere, buigbare zeppelin richt zich meer op efficiëntie en werd extern gebouwd door de complexiteit die bij het ontwerp kwam kijken. De beide luchtschepen zijn opgeblazen met helium en zijn getest, maar vooral de buigbare zeppelin was een succes.