Onderwijs aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

De bacheloropleiding in de industriële wetenschappen kent vier afstudeerrichtingen:

  • bouwkunde
  • chemie
  • elektromechanica
  • elektronica-ICT

Daarop bouwen vijf masteropleidingen in de industriële wetenschappen voort:

  • bouwkunde
  • biochemie
  • chemie
  • elektromechanica
  • elektronica-ICT

Met deze opleidingen leiden wij industrieel ingenieurs voor de 21e eeuw op: zij zijn tegelijkertijd technologiexpert, onderzoeker, teamwerker en burger.

In onze bacheloropleiding gaan studenten vanaf dag één aan de slag met opleidingsonderdelen in de afstudeerrichting van hun keuze. Daarnaast krijgen ze een stevige gemeenschappelijke en brede vorming aangeboden met álle aspecten van het ingenieursvak.

De betrokkenheid van de industrie bij onze opleidingen en het onderzoek is een grote troef voor de afstuderende industrieel ingenieurs.
Het werkveld werd niet alleen geraadpleegd bij het samenstellen van het programma en het definiëren van de leerresultaten, het blijft ook tijdens de hele opleiding een actieve rol spelen.