Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Uitzonderingscommissie

Een uitzondering aanvragen voor de ijkingstoets

In een beperkt aantal gevallen kan je inschrijven zonder de ijkingstoets industriële wetenschappen of een andere officieel georganiseerde ijkingstoets te hebben afgelegd, nadat je een uitzondering hebt aangevraagd.

Standaarduitzondering

Je kan een standaarduitzondering verkrijgen voor de verplichte deelname aan de ijkingsgtoets bij: 

  • deelname aan het toelatingsexamen geneeskunde/tandarts;
  • deelname aan het examen van de militaire school; 
  • deelname aan het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur (Franstalige Gemeenschap); 
  • behalen van 60 studiepunten in een academische bachelor in België.

Bijzondere aanvraagprocedure

Indien je niet hebt deelgenomen aan de ijkingstoets of een andere toets zoals vermeld in de standaarduitzonderingen, kan je enkel via de bijzondere aanvraagprocedure een uitzondering proberen te verkrijgen.

Aanvraagprocedure

Voor het aanvragen van een standaarduitzondering of het indienen van een bijzondere aanvraag tot toelating vul je dit formulier in. De commissie streeft ernaar iedere aanvraag binnen de 7 werkdagen te behandelen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de uitzonderingscommissie.