European Master in Comparative Vertebrate Morphology (EUCOMOR)

Deze opleiding loopt af na academiejaar 2018-2019. In 2018 en 2019 zijn er daarom geen aanvraagrondes meer. Het programma liep zeven jaar sinds 2012-2013.

Het Departement Diergeneeskunde van de Faculteit FBD heeft samen met vier partners uit Oostenrijk, Duitsland, Italië en Polen een Europese erkenning en financiering als Erasmus Mundus Master Course binnengehaald voor de opleiding European Master in Comparative Vertebrate Morphology (EUCOMOR).
 
Door de toenemende druk op het gebruik van laboratoriumdieren voor onderzoek en de wereldwijde vooruitgang op het vlak van in vivo moleculaire beeldvorming ontstond de nood aan een internationale, gespecialiseerde opleiding.

Partners

De European Master in Comparative Vertebrate Morphology wordt georganiseerd door vijf Europese instellingen en ondersteund door geassocieerde partners:

  • Universiteit Antwerpen, Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (België)
  • Justus-Liebig Universität Gießen (Duitsland)
  • Veterinärmedizinische Universität Wien (Oostenrijk)
  • Poznan University of Life Sciences (Polen)
  • Universita degli Studi Napoli Federico II (Italië)

Mobiliteitstrajecten

De opleiding is modulair opgebouwd. Na de gemeenschappelijke basis in de universiteit van je keuze, kun je als student kiezen voor verschillende modules en mobiliteitstrajecten. Afhankelijk van je keuze volg je les in een andere universiteit. Naast de studentenmobiliteit  typeren innovatieve lesmethoden zoals groepswerk en e-lectures de opleiding. De opleiding is op die manier een voorafspiegeling van de Europese of mondiale professionele context waarin je later als onderzoeker of adviseur zult functioneren.

Toekomstmogelijkheden

Als afgestudeerde zul je door analyse, interpretatie en besluitvorming advies kunnen geven over het gebruik van proefdieren in biomedische onderzoek, en meer specifiek op het vlak van vergelijkende morfologie van gewervelde dieren en proefdiervrije technieken.

Studiebeurzen

De subsidie door het Erasmus Mundus-programma maakt het mogelijk voor zowel niet-Europese als Europese studenten om een beurs te krijgen voor de duur van de opleiding. Die beurs moet de kosten dekken van studiegeld, levensonderhoud, en (in bepaalde gevallen) verplaatsingen.
 
 

Contact

Prof. dr. Chris Van Ginneken
Programmacoördinator
Campus Drie Eiken, gebouw U
Bureau 015
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel. +32 3 265 24 35
chris.vanginneken@uantwerpen.be