Permanente vorming in de life sciences

Met de permanente vorming in de life sciences probeert de Faculteit FBD in te spelen op de nood aan post-academische vorming die in de biomedische sector aanwezig is. Zowel het beleid, de industrie als de maatschappij zijn op dat vlak vragende partij.

De faculteit wil met haar opleidingen de brug slaan tussen de overheid en de bedrijfswereld enerzijds en de academische wereld anderzijds.

Permanente vorming 'Getuigschrift Ziekenhuisstage'

Permanente vorming 'Getuigschrift Ziekenhuisstage'

De opleiding tot ziekenhuisapotheker bestaat uit een academische master-na-masteropleiding (master in de ziekenhuisfarmacie, 60 studiepunten) en daarnaast een stage in één of meerdere ziekenhuisapotheken, die geen deel uitmaakt van de academische opleiding.

Om een erkenning als ziekenhuisapotheker te kunnen verkrijgen moet je zowel het academische diploma als een bewijs van de stage voorleggen. De Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen richt daarom de permanente vorming ‘Getuigschrift Ziekenhuisstage’ in om de ziekenhuisapotheker in opleiding toe te laten zich voor deze stage in regel te stellen. Je dient je vanaf het academiejaar 2014-2015 voor elk jaar dat je inschrijft in de MaNaMa ziekenhuisfarmacie ook voor deze permanente vorming in te schrijven, onder meer om met een aantal sociale aspecten in orde te zijn.

Indien je de stage(s) met succes voltooit krijg je van de faculteit een getuigschrift voor het afronden van de permanente vorming 'Getuigschrift Ziekenhuisstage'.

Inschrijven voor deze permanente vorming kan via bijgevoegd formulier.

Permanente vorming 'Getuigschrift Industriestage'

Permanente vorming 'Getuigschrift Industriestage'

Na de interuniversitaire masteropleiding industriële farmacie ben je als afgestudeerde houder van het diploma ‘master in de industriële farmacie’.

Om het beroep ten volle te kunnen uitoefenen moet je echter door de minister van Volksgezondheid ingeschreven worden op de lijst van bevoegde personen. Deze erkenning heeft als voorwaarde dat je als gediplomeerde een voltijdse stage van zes maanden doorloopt in één of meer ondernemingen gevestigd in België of in een andere lidstaat van de EU, die houder is van een vergunning tot industriële fabricage van geneesmiddelen afgegeven door de bevoegde instanties. Deze stage van zes maanden valt volledig buiten de interuniversitaire MaNaMa industriële farmacie.

Voor de afgestudeerden die onbezoldig stage lopen en niet zijn ingeschreven als werknemer in de onderneming, kan dit problemen veroorzaken met een aantal sociale aspecten. Deze studenten kunnen zich inschrijven voor een permanente vorming ‘Getuigschrift Industriestage’.

Indien de student de stage met succes voltooit, krijgt hij van de faculteit een getuigschrift voor het afronden van de permanente vorming 'Getuigschrift Industriestage'.

Inschrijven voor deze permanente vorming kan via bijgevoegd formulier.

Contact

Instituut voor Permanente Vorming in de Life Sciences (IPVLS)
Prof. dr. Frans Van Meir
Tel. +32 3 265 3324
frans.vanmeir@uantwerpen.be