Permanente vorming in de life sciences

Met de permanente vorming in de life sciences probeert de Faculteit FBD in te spelen op de nood aan post-academische vorming die in de biomedische sector aanwezig is. Zowel het beleid, de industrie als de maatschappij zijn op dat vlak vragende partij.

De faculteit wil met haar opleidingen de brug slaan tussen de overheid en de bedrijfswereld enerzijds en de academische wereld anderzijds.

Contact

Instituut voor Permanente Vorming in de Life Sciences (IPVLS)
Prof. dr. Frans Van Meir
Tel. +32 3 265 3324
frans.vanmeir@uantwerpen.be