Departement Farmaceutische Wetenschappen
Bio-organische Massaspectrometrie
Fysiofarmacologie
Farmaceutische Technologie en Biofarmacie
Laboratoria voor Farmacognosie, Functionele Voeding en Farmaceutische Analyse
Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne
Medicinale Chemie
Medische Biochemie
Toxicologie
Departement Biomedische Wetenschappen
Bio-Imaging Lab
Cognitieve Genetica
Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne
Laboratorium voor Moleculaire Biofysica, Fysiologie en Farmacologie
Laboratorium voor Theoretische Neurobiologie en Neuroengineering
Medische Genetica van Obesitas en Skeletaandoeningen
Menselijke Moleculaire Genetica
Moleculaire Neurogenomica (VIB-CMN)
Neurochemie en Gedrag
Neurodegeneratieve Hersenziekten (VIB-CMN)
Neurogenetica Group
Pathofysiologie
Perifere Neuropathieën
Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie
Translationele Neurobiologie
Departement Diergeneeskundige Wetenschappen
Celbiologie en Histologie
Toegepaste Diergeneeskundige Morfologie
Veterinaire Fysiologie en Biochemie
Nieuws uit de onderzoeksgroepen