Departement Farmaceutische Wetenschappen
Bio-organische Massaspectrometrie
Fysiofarmacologie
Farmaceutische Technologie en Biofarmacie
Laboratoria voor Farmacognosie, Functionele Voeding en Farmaceutische Analyse
Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne
Medicinale Chemie
Medische Biochemie
Toxicologie
Departement Biomedische Wetenschappen
Bio-Imaging Lab
Cognitieve Genetica
Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne
Moleculaire, Cellulaire en Netwerk- Exciteerbaarheid
Medische Genetica van Obesitas en Skeletaandoeningen
Menselijke Moleculaire Genetica
Moleculaire Neurogenomica (VIB-CMN)
Neurochemie en Gedrag
Neurodegeneratieve Hersenziekten (VIB-CMN)
Neurogenetica Group
Pathofysiologie
Perifere Neuropathieën
Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie
Translationele Neurobiologie
Departement Diergeneeskundige Wetenschappen
Celbiologie en Histologie
Toegepaste Diergeneeskundige Morfologie
Veterinaire Fysiologie en Biochemie
Nieuws uit de onderzoeksgroepen