Side header image

Lezingenreeks Francqui-leerstoel 2017-2018

"Het gebruik van alternatieve methoden om proefdieren te vervangen in de toxicologie: dermato-cosmetische producten als toepassingsgebied"

Lezingenreeks door em. prof. dr. Vera Rogiers, laureaat van de binnenlandse Francqui-leerstoel 2017-2018.

Professor Rogiers is emeritus hoogleraar aan het departement ‘In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie’ van de Vrije Universiteit Brussel.

Haar onderzoek spitst zich toe op de ontwikkeling van in vitro modellen voor farmaco-toxicologische doeleinden. Daardoor moeten geneesmiddelen, cosmetische en andere chemische substanties niet meer op dieren getest worden. Verder doet ze onderzoek naar het gebruik van niet-invasieve methoden voor het meten van de doeltreffendheid van dermato-cosmetische producten.

Zij is auteur of coauteur van meer dan 200 publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften en auteur of editor van verscheidene wetenschappelijke boeken.

Haar werk als researcher wordt erg gewaardeerd. Ze sleepte diverse prijzen in de wacht voor haar aanzienlijke bijdrage aan het onderzoek binnen de toxicologi en voor de ontwikkeling van alternatieve methoden in het domein van de toxicologie.

De lezingenreeks gaat van start met de inaugurale lezing op vrijdag 8 december 2017 om 16 uur in aula O8 van Gebouw O op Campus Drie Eiken.