Letteren en Wijsbegeerte

Academische kalender

2021-2022

Andere weergave (met extra info): academische kalender per maand

Deze data gelden specifiek voor de studenten van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.


Examens, deliberaties en proclamatie

Eerste semester

 • Woensdag 01/12: uiterste datum bekendmaking examenroosters eerste semester
 • Maandag 10/01 - zaterdag 05/02: examenperiode
 • Vrijdag 18/02: deliberaties en uiterste datum bekendmaking examenresultaten

Tweede semester

 • Vrijdag 01/04: uiterste datum bekendmaking examenroosters tweede semester
 • Maandag 30/05 - zaterdag 02/07: examenperiode
 • Dinsdag 05/07: feedbacksessies toegepaste taalkunde, vertalen en tolken
 • Vrijdag 08/07: deliberaties en uiterste datum bekendmaking examenresultaten​

Tweede zittijd

 • Donderdag 14/07: uiterste datum registratie tweede zittijd in SisA met garantie op deelname
 • Vrijdag 15/07: uiterste datum bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten tweede zittijd
 • Maandag 01/08: uiterste datum gedetailleerde examenroosters tweede zittijd
 • Zaterdag 20/08: uiterste datum registratie in SisA tweede zittijd zonder garantie op deelname
 • Maandag 22/08 - zaterdag 10/09: examenperiode
 • Dinsdag 13/09: feedbacksessies toegepaste taalkunde, vertalen en tolken
 • Vrijdag 16/09: deliberaties
 • Dinsdag 20/09: proclamaties masteropleidingen

Scripties: deadline voor alle opleidingen

 • Eerste zittijd (afstuderen in februari): maandag 10/01
 • Eerste zittijd: maandag 30/05
 • Tweede zittijd: maandag 22/08

Inschrijving en start lessen

Eerste semester

 • Maandag 27/09: Onthaaldag eerste bachelor, geen inschrijvingen
 • Dinsdag 28/09: start lessen eerste semester
 • Vrijdag 08/10: einde standaard inschrijvingsperiode 
 • Maandag 11/10: start laattijdige inschrijvingsperiode deel 1 (met toelating)
 • Zondag 31/10: uiterste datum wijziging studieprogramma (uitgezonderd opleidingsonderdelen tweede semester)
 • Dinsdag 30/11: einde laattijdige inschrijvingsperiode deel 1 (met toelating)
 • Maandag 17/01: start laattijdige inschrijvingsperiode deel 2 (met toelating)

Tweede semester

 • Maandag 14/02: start lessen tweede semester
 • Maandag 28/02: uiterste datum wijziging studieprogramma tweede semester
 • Vrijdag 14/03: einde laattijdige inschrijvingsperiode deel 2 (met toelating)

Aanvragen faciliteiten en uitwisseling

Eerste semester

 • Vrijdag 08/10: uiterste datum aanvragen vrijstellingen eerste semester
 • Vrijdag 15/10: einde aanvraag bijzondere faciliteiten eerste semester 
 • Maandag 15/11: uiterste datum voor bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten eerste semester

Tweede semester

 • Dinsdag 01/02: deadline uitwisselingsprogramma’s buiten Europa via institutionele akkoorden
 • Dinsdag 10/02: deadline uitwisselingsprogramma’s Erasmus en facultaire akkoorden
 • Vrijdag 14/02: uiterste datum aanvragen vrijstellingen tweede semester
 • Vrijdag 04/03: einde aanvraag bijzondere faciliteiten tweede semester
 • Dinsdag 15/03: uiterste datum voor bevestiging in SisA van standaardfaciliteiten tweede semester

Sluitingsdagen universiteit

Eerste semester

 • Zaterdag 30/10 - dinsdag 02/11: Allerheiligen en Allerzielen
 • Donderdag 11/11 - zaterdag 13/11: Wapenstilstand
 • Vrijdag 24/12 - zondag 02/01: sluitingsweek kerstvakantie

Tweede semester

 • Zaterdag 02/04 - maandag 18/04: Pasen
 • Zaterdag 30/04: brugdag Feest van de Arbeid
 • Donderdag 26/05 - zaterdag 28/05: OH Hemelvaart 
 • Zaterdag 04/06 - maandag 06/06: Pinksteren

Zomerperiode

 • Zaterdag 09/07 - maandag 11/07: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
 • Donderdag 21/07 - zaterdag 23/07: Nationale Feestdag
 • Maandag 15/08: OLV Hemelvaart

Vakantieperiodes voor studenten

 • Vrijdag 24/12 - zondag 09/01: kerstvakantie
 • Maandag 07/02 - zondag 13/02: semestervakantie
 • Maandag 02/04 - maandag 18/04: paasvakantie
 • Maandag 19/09 - vrijdag 23/09: week zonder lessen of examens