Letteren en Wijsbegeerte

Op zoek naar rechtvaardigheid Recht en onrecht bij Albert Camus

Debatavond - 28/09/2022

Bernard Hubeau publiceerde kort na zijn emeritaat het lijvige boek ‘Op zoek naar rechtvaardigheid. Recht en onrecht bij Albert Camus’ (die Keure, 2022). Het boek is een zoektocht naar wat rechtvaardigheid precies betekent vandaag en hoe we daar invulling aan kunnen geven. De auteur onderneemt deze zoektocht samen met Camus en stelt de vraag in welke mate deze Franse auteur en Nobelprijswinnaar ons al dan niet kan helpen op deze zoektocht. In het boek staat Hubeau niet alleen stil bij Camus en diens visie op mens en wereld en de invulling die hij geeft aan het begrip rechtvaardigheid, maar snijdt hij ook specifieke thema’s aan, zoals rechtvaardigheid en armoede, geweld, natuur, kunst… Het is een bijzonder rijk boek dat makkelijk aanleiding geeft tot verdere reflectie en gedachtewisselingen. Niet alleen over Camus zelf en diens opvattingen over rechtvaardigheid, maar ook over de invulling die wij vandaag (zouden kunnen) geven aan (de rol van) rechtvaardigheid in de maatschappij.

Naar aanleiding van het boek zetten we een paneldebat op waarin Bernard Hubeau in gesprek gaat met twee collega’s. Kathleen Gyssels deed onder meer onderzoek naar literatuur en multiculturaliteit, terwijl Luc Rasson de interactie van kunst en macht verkende.