Side header image

Emeritaten

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte viert regelmatig het emeritaat van haar professoren. Talloze studenten zullen warme herinneringen koesteren aan hun lessen. Daarnaast hebben deze professoren zinvol bijgedragen tot het onderzoek in hun vakgebied.

Jef Verschueren

Emeritaatsviering 8 december 2017

Gewoon hoogleraar in de taalkunde.
Hij is een voortrekker in het onderzoek naar linguïstische pragmatiek.