Side header image

Emeritaatsviering Luc Braeckmans

Op 1 oktober 2018 is Luc Braeckmans met emeritaat gegaan. Naast veel andere taken heeft Luc gedoceerd over onderwijsfilosofie, filosoferen met kinderen en was hij verantwoordelijk voor de lerarenopleiding in het Departement Wijsbegeerte.
Om zijn grote inzet voor al deze taken te vieren, organiseren we, naar aanleiding van zijn emeritaatsviering op 1 december  2018, een colloquium over de relatie tussen filosofie en onderwijs

Programma

9.30-10.00 uur: Ontvangst met koffie

10.00 uur: Kurt Monten (UAntwerpen): Scholè: de pedagogische vrijplaats voor metafysische vragen

11.15 uur: Geert Van Coillie (KU Leuven, Klein-Seminarie, Roeselare): Belofte voorbij berekening - Aanzet tot een antropo-ethische pedagogiek

12.30-14.00 uur: Lunch

14.00 uur: Griet Galle (KU Leuven): Sporen van en naar filosofie en filosoferen in het Vlaamse secundair onderwijs

15.15-15.30 uur: Koffiepauze

15.30 uur: Luc Braeckmans (UAntwerpen): Filosofie en onderwijs: vreemde tweelingbroers

16.30 uur: Laudatio door Walter Van Herck, departementsvoorzitter wijsbegeerte

17.00 uur: Receptie

Praktisch

Wanneer? 1 december 2018 van 9.30 tot 19.00 uur.

Waar? Hof van Liere, F. de Tassiszaal, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Inschrijven? U kan zich hier inschrijven. Via het inschrijvingsformulier kan u aangeven aan welk onderdeel van de viering u wil deelnemen.

Contact? Jasper Van de Vijver