Letteren en Wijsbegeerte

Studienamiddag leraren geschiedenis

Geschiedenis voor een wereld in verandering

  • Voor wie? Voor leraren geschiedenis van het middelbaar onderwijs
  • Wanneer? 8 mei 2023 - 14u tot 17u
  • Locatie: Stadscampus


Meer info

In de ontwikkeling van het geschiedenisonderwijs zijn er tegengestelde tendenzen vast te stellen. Enerzijds worden de verwachtingen die gesteld worden aan het curriculum abstracter en theoretischer (dekoloniseren, diversifiëren, burgerschapsvorming…). Anderzijds is er een Canon van Vlaanderen in de maak, die juist concrete ‘vensters’ op het verleden dient te openen, maar meteen ook botst op scepsis en wantrouwen. Ook handboeken bieden een impliciete canon en hebben hun eigen blinde vlekken. Leerkrachten geschiedenis moeten hierin een eigen weg vinden en zich steeds opnieuw uitvinden, ook al ligt hun opleiding  (niet noodzakelijk in geschiedenis) soms al vele jaren achter hen. 

In deze studienamiddag denken drie Antwerpse docenten geschiedenis mee na over de concrete aanpak van specifieke thema’s binnen het geschiedenisonderwijs. Vanuit hun eigen onderzoeksexpertise kijken ze naar één specifiek vraagstuk en reflecteren op het bereiken van eindtermen, (impliciete) canonisering, alternatieve perspectieven en mogelijkheden tot vernieuwing. Ze werken daarbij met stimulerend primair bronnenmateriaal. De namiddag wordt afgesloten met een drink.

Het concrete programma zal later bekend worden gemaakt.