Letteren en Wijsbegeerte

Studienamiddag leraren geschiedenis

Geschiedenis voor een wereld in verandering

  • Voor wie? Voor leraren geschiedenis van het middelbaar onderwijs
  • Wanneer? Woensdag 4 mei 2022 
  • Locatie:Stadscampus UAntwerpen
  • Praktisch: De activiteit is gratis. Inschrijven kan via de knop hieronder.

Meer info

De opleiding geschiedenis van de Universiteit Antwerpen heeft de voorbije jaren een grondige transformatie ondergaan. Zij blijft inzetten op het aanleren van kritische onderzoeksmethoden, maar doet dat meer stapsgewijs dan voorheen. Op die manier wil ze de aansluiting bij het secundair onderwijs beter verzekeren. Bovendien houdt de opleiding nadrukkelijk de vinger aan de pols van een snel veranderende maatschappij. In een wereld waarin de gevolgen van de globalisering ons leven steeds ingrijpender beïnvloeden, kiest de opleiding er resoluut voor het traditionele eurocentrisme te doorbreken. Mede vanwege de specifieke grootstedelijke context waarin zij opereert, legt zij daarbij een specifieke klemtoon op de geschiedenis van de islamwereld. Ook de actuele uitdaging van de klimaatverandering gaat de opleiding niet uit de weg. Daarom heeft zij de ecologische geschiedenis tot een vast onderdeel van haar curriculum gemaakt.

Docenten in het secundair en het academisch onderwijs kunnen veel van elkaar leren. Tijdens deze studienamiddag worden in drie korte lessen enkele actuele thema’s vanuit historisch oogpunt voorgesteld. Afsluiten doen we met een receptie in de historische tuin die werd aangelegd door onderzoekers en studenten geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.