Letteren en Wijsbegeerte

Onora O’Neill

Online uitreiking eredoctoraat


Donderdag 1 april 2021 - 14 uur (lokale tijd in België)

Onora O'Neill is emeritus hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Cambridge.

Em. prof. dr. Onora O’Neill ontvangt een eredoctoraat in de letteren en wijsbegeerte als erkenning voor haar expertise in het domein van de ethiek en de politieke filosofie, en voor haar belangrijke filosofische bijdragen aan het publieke debat.

 

Programma ​

14 uur :

  • Verwelkoming door prof. dr. Luc Duerloo, decaan Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Antwerpen
  • Inleiding 'Ethics, trust and poetry’ door prof. dr. Walter Van Herck, departementsvoorzitter Departement Wijsbegeerte
  • Laudatio door prof. dr. Geert Van Eekert, promotor
  • Uitreiking eredoctoraat
  • Dankwoord door em. prof. dr. Onora O'Neill
  • Muziek

14.50 uur: Einde

In het najaar zal em. prof. dr. Onora O’Neill haar masterclass geven.